Кампания 2017

Дни на приобщаването 2017

За втора поредна година Център за приобщаващо образование стартира национална кампания Дни на приобщаването 2017, която ще се проведе от 5 април до 27 май 2017 г.

По време на кампанията ще покажем през вашите практики и примери, че приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основан на уважението и приемането на другия. Доброто управление на училищните процеси прави така, че децата да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност в партньорството с училището.

Тазгодишната кампания поставя в центъра на събитията приобщаващия учител. Той заслужава да бъде под прожектора на светлините, защото:

  • Приема многообразието на учениците си като ресурс за обогатяване на учебния процес и умее да работи с всяко дете в класната стая.
  • Осъзнава, че преподаването е и учене, и професионално усъвършенстване.
  • Неуморно подкрепя своите ученици.
  • Подкрепя родителите да разберат по-добре тяхната роля за образованието на децата им

Вярваме, че само подкрепеният учител може да бъде подкрепящ!

За ЦПО приобщаваща среда означава от една страна всяко дете да се чувства в безопасност, да е добре дошло и подкрепено в училище, за да развива потенциала си. От друга страна, всеки един учител да се чувства подкрепен, уверен и мотивиран. Както и всеки един родител да бъде спокоен за безопасността и развитието на своето дете и добре дошъл в училище.

Как можете да участвате в Дни на приобщаването 2017:

  • Ако сте ученици тук
  • Ако сте учители тук
  • Ако сте училищен екип/учител/директор тук

Изтеглете ПЛАКАТ на кампанията

 

 

Обучението по български език и литература има първостепенно значение за постигане на ДОС в българското училище. В процес на духовна криза човек се обръща към онова, което е истинско и изначално...
На 16 юни 2017г. Център за приобщаващо образование, заедно с ученици, учители, родители и приятели, отбеляза финала на националната кампания Дни на приобщаването 2017. Събитието се проведе със...
  Родителите са първите и постоянни учители на детето. Те играят съществена роля, за да подпомогнат децата си да учат. Семейното учене е мощен инструмент за достигане на някои от най-уязвимите...
Сътрудничеството между детската градина и семейството е в полза единствено и само на детето. Създаването и осъществяването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и педагози е от...
Казвам се Росица Георгиева и съм класен ръководител на ученици от 4 клас в СУ „Крум Попов”, гр. Левски. Децата от паралелката са с преобладаващ ромски произход, с обучителни затруднения...
През учебната 2016/2017г. съм класен ръководител на IV клас. Преподавам по всички учебни предмети, без английски език, изобразително изкуство и ФВС. Новите технологии са естествена част от...