Кампания 2017

Дни на приобщаването 2017

За втора поредна година Център за приобщаващо образование стартира национална кампания Дни на приобщаването 2017, която ще се проведе от 5 април до 27 май 2017 г.

По време на кампанията ще покажем през вашите практики и примери, че приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основан на уважението и приемането на другия. Доброто управление на училищните процеси прави така, че децата да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност в партньорството с училището.

Тазгодишната кампания поставя в центъра на събитията приобщаващия учител. Той заслужава да бъде под прожектора на светлините, защото:

  • Приема многообразието на учениците си като ресурс за обогатяване на учебния процес и умее да работи с всяко дете в класната стая.
  • Осъзнава, че преподаването е и учене, и професионално усъвършенстване.
  • Неуморно подкрепя своите ученици.
  • Подкрепя родителите да разберат по-добре тяхната роля за образованието на децата им

Вярваме, че само подкрепеният учител може да бъде подкрепящ!

За ЦПО приобщаваща среда означава от една страна всяко дете да се чувства в безопасност, да е добре дошло и подкрепено в училище, за да развива потенциала си. От друга страна, всеки един учител да се чувства подкрепен, уверен и мотивиран. Както и всеки един родител да бъде спокоен за безопасността и развитието на своето дете и добре дошъл в училище.

Как можете да участвате в Дни на приобщаването 2017:

  • Ако сте ученици тук
  • Ако сте учители тук
  • Ако сте училищен екип/учител/директор тук

Изтеглете ПЛАКАТ на кампанията

 

 

Екипните игри в часовете по математика в I клас. Учим заедно, помагаме си, съревноваваме се, самооценяваме своя принос и работа на екипа, забавляваме се, общуваме и участваме активно В първи клас...
Трудно ми е да напиша разказ за това, какво точно правя, за да накарам моите ученици да заобичат математиката и да са готови да вложат всичко от себе си, за да участват активно в часовете по...

Снимките показват практики, довели до позитивен резултат по отношение сплотяването на класа, разбирането и толерантността.

Нека бъде зелено и красиво! Нека бъде гора! - мото, което обедини ученици, учители, родители и общественици за Деня на Земята. Казвам се Росица Георгиева и съм класен ръководител на ученици от 4б...
Класната стая е мястото, в което човек пораства. Учителите и учениците взаимно си преподавамe уроци по приобщаване. За да бъде мотивиран един ученик и ние учителите адекватно да отговаряме на...
Общо представяне Практиката, която представям е разработена съвместно с колегите от Професионално учебната общност, която съществува вече втора година в нашето училище. Реализацията е резултат от...
Моята добра практика е насочена към изграждане на умения за създаване на портфолио на ученици от VI и X клас. Избрах този похват, за да вляза в ролята на организатор, консултант и помощник в основата...
Използването на интерактивните методи на обучение и информационните технологии повишава емоционалното и познавателното равнище в обучението. Методът на проектите дава възможност през отделните етапи...
Все повече нормативни документи, закони, правилници и методически статии застигат учителя в и без това натовареното му ежедневие, за да му укажат или помогнат, как да преподава най-добре, как да...
В шести клас са предвидени малко на брой часове по лексикология, но е необходимо учителят постоянно да работи за овладяване на умения от учениците за осмисляне на лексикалното значение на думите и да...