Кампания 2017

Дни на приобщаването 2017

За втора поредна година Център за приобщаващо образование стартира национална кампания Дни на приобщаването 2017, която ще се проведе от 5 април до 27 май 2017 г.

По време на кампанията ще покажем през вашите практики и примери, че приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основан на уважението и приемането на другия. Доброто управление на училищните процеси прави така, че децата да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност в партньорството с училището.

Тазгодишната кампания поставя в центъра на събитията приобщаващия учител. Той заслужава да бъде под прожектора на светлините, защото:

  • Приема многообразието на учениците си като ресурс за обогатяване на учебния процес и умее да работи с всяко дете в класната стая.
  • Осъзнава, че преподаването е и учене, и професионално усъвършенстване.
  • Неуморно подкрепя своите ученици.
  • Подкрепя родителите да разберат по-добре тяхната роля за образованието на децата им

Вярваме, че само подкрепеният учител може да бъде подкрепящ!

За ЦПО приобщаваща среда означава от една страна всяко дете да се чувства в безопасност, да е добре дошло и подкрепено в училище, за да развива потенциала си. От друга страна, всеки един учител да се чувства подкрепен, уверен и мотивиран. Както и всеки един родител да бъде спокоен за безопасността и развитието на своето дете и добре дошъл в училище.

Как можете да участвате в Дни на приобщаването 2017:

  • Ако сте ученици тук
  • Ако сте учители тук
  • Ако сте училищен екип/учител/директор тук

Изтеглете ПЛАКАТ на кампанията

 

 

Бих искала да споделя с вас една част от многото дейности, които правим с моите ученици. Както всеки колега, в началото на първи клас, и аз поемам едни ''разноцветни стъкълца''....
Ученето е по-добро, когато сме заедно! Казвам се Мая Стаменова, учител по английски език в СУ “Христо Ясенов“, гр. Етрополе. През учебната 2016/2017 година преподавам в 11-ти клас, като...
Проблемите на възпитанието и обучението са неразривно свързани, затова на практика е трудно да се отделят сферите на влияние върху развитието на ученика, неговите емоции, характер и ценностна система...
ДГ „Детска радост”, гр. Варна  работи за приобщаване от над 18 години. Натрупахме голям опит, прилагаме различни образователни технологии в практиката. Един от приносите на детската...
Здравейте, колеги. Казвам се Недка Христова. Начален учител в СУ “Христо Ботев“, гр. Сунгурларе. Класен ръководител на 1„В” клас. За да си учител и да имаш желание да бъдеш...
ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Селановци  вече има своята 59 годишна история. Днес в него се обучават 181 ученици в 8 паралелки от първи до осми клас. Има 2 полуинтернатни групи. В...
В края на учебната година реших, че след положения труд през цялата година от моя страна и от страна на учениците, е редно да покажем на техните родители колко много нови знания и умения са...
Посветила съм професионалният си живот на любимото си занимание, а именно работа с децата. Точно тази любов към децата ме крепи и ми помага вече 22 години да не се отказвам и да се стремя да...
Заложена като приоритет, настоящата разработка е обобщение от проведената практика в ДГ „Пламъче“ към Националната програма „С грижа за всеки ученик“, модул 2 - „...

Превръщане на групата в общност и изграждането на работещи екипи изисква време, внимание и търпение и най-вече, зачитане на възможностите на всяко дете, на неговите уникални характеристики и качества.