Приобщаваща подкрепа

Специалист = СПЕЦИАЛЕН човек в очите на децата, който им обръща внимание в точния момент по точния проблем.

Приобщаваща подкрепа

Терапевтичната работа с детето не бива да го изолира от връстниците му. Особено когато се извършва на територията на училището, терапията трябва да се провежда с много такт и уважение към чувствата на детето, така че то да не се чувства по-различно и по-лошо от другите деца заради допълнителното внимание и работа с него.

В предишна наша статия (виж „Споделянето и препятствията пред него“) стана дума за различните формати, които ЦПО инициира, за да подпомогне споделянето между различните членове на...
„Начинът, по който говорим на децата, се превръща в техния вътрешен глас.”                              ...
Все повече родители избират децата им да се обучават в обща образователна среда. За да си помагат взаимно родителите не само се интересуват и привличат вниманието към аутизма, но проучват начини и...
Една от големите теми в изследването на развитието на децата, независимо от различните подходи към нея (психоаналитичен, когнитивен, базиран на теорията на научаването, информационно –...
Трина е в осми клас – хваната в своя собствен затвор. Използвавала е всяко възможно извинение да не чете книги и често мнението за нея е, че е немотивирана. Но аз не вярвам на това заключение....
Какво чувстват и мислят децата? Как децата преживяват себе си и другите? Имат ли памет децата за събития, които според нас със сложността си надхвърлят детските възможности? Докъде се простират...

Подкрепата в училище се случва там, където се появява тревога и загриженост у възрастните. Професионализмът на хората, които работят в училище е под атаката на невъзможни отговори към променения ...

     Как влияе Синдромът Ирлен на четенето? Методът Ирлен коригира проблеми с четенето, които са резултат от затруднение при преработката на зрителна информация, наречено Ирлен...
За да планирате и проведете една успешна дейност в час с дете със специфични обучителни трудности, е важно да имате предвид поне две  неща: Поради показаните до момента затруднения, е твърде...

Повечето хора имат една или две силно изразени интелигентности, които ако развиват целенасочено, могат да постигнат високи резултати. Това обаче не означава, че другите им интелигентности...

Колко често казвате „Браво” или получавате „Браво” като оценка?  „Браво” винаги е желана и ценена обратна връзка, тя е положителна и в повечето случаи...
Всеки учител е запознат с методиките на преподаване и оценяване за съответния клас и следва основни принципи при планирането и провеждането на всеки урок и час. Едно от основните затруднения, за...

Как обаче да индивидуализираш подхода си в класна стая с 25 деца, всяко от които на различно ниво на развитие, с различни потребности и интереси?

В училището често се налага да се решават различни проблеми, свързани с поведението на учениците. Тези проблеми са многобройни – разсеяност, невнимание, агресивно поведение, липса на интерес към обучението, бягство от час и др.

Възможните причините едно дете да не може да пише и да чете добре са хиляди, възможните решения са дори повече. 

Паметта е ресурс, който обикновено е на разположение на всеки. Това, което прави разликата при отделните хора, е възможността да използват този ресурс...

Винаги опитвайте и използвайте своите умения за четене, писане, дискутиране и слушане, научени по време на занятията по всички предмети. Опитайте се да учите по най-добрия начин, по който можете...

Виктор е преместен от специално в общообразователно училище. Той се радва, че ще бъде с приятелите си. Виктор полага много усилия да подготвя уроците си и всички му се възхищават за това. За...
Включване на всички ученици. Общуване. Организация на класната стая. Адаптиране на учебния план...

Един от най-разпространените митове в нашето общество е, че децата със специални нужди, тези с увреждания или с обучителни трудности са изложени на по-нисък риск от злоупотреба и насилие ...