Регистрация за Конференция Практики 2019

В рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2019 Център за приобщаващо образование организира Национална конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" и кани всички педагози и специалисти да разкажат за своите успехи и предизвикателства в училище.

Кога: 11 май 2019 г. (събота)

Къде: гр. Пловдив „Международен панаир“, Палата 6

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствие да Ви поканим на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019, организирана от Център за приобщаващо образование в рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2019.

Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, емоции, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите, работещи с деца ежедневно се изправят в училище.

Кой може да участва: учители, директори и специалисти, работещи с деца в училище

Имате възможност да се включите като презентатори или само като гости на събитието, след като се регистрирате

Ако желаете да представите своя практика на конференцията, научете повече за условията.

Таксата за гостите на събитието е 40 лв. при предварително заплащане по банков път или в офиса на Център за приобщаващо образование. При заплащане на място, таксата е 50 лв. Презентаторите НЕ заплащат такса участие. 

Данни за плащане с банков превод:

Център за приобщаващото образование

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF

Валута: Български лева

Основание за плащане: Конференция Практики 2019 и име на участника/организацията

>Повече информация за събитието и програма

 
 
1 Start 2 Complete

По време на конференцията ще бъдат представени практики в три различни категории, които ще се случат в 3 отделни зали: практика в детската градина / практики в начален етап / практики в прогимназиален и гимназиален.

​Участието в конференцията е платено. Такса участие е 40 лв. на човек и може да бъде платена по банков път или в офиса на Център за приобщаващо образование до 3 май 2019 г., гр. София, ул. "Княз Борис I" 133, ет.1, както и в деня на събитието/50 лв./ Местата са ограничени.

Ако желаете да получите проформа фактура, Ви молим да се свържете се с нас по имейл след регистрацията. Оригиналната фактура ще получите в деня на събитието.

За повече информация във връзка с плащането и фактурите: d.georgiev@cie-bg.eu, 0889734256 - Добрин Георгиев

Моля, преведете сумата от 40 лв. не по-късно от 3 май 2019 г.

Данни за плащане с банков превод:

Център за приобщаващото образование

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF

Валута: Български лева

Основание за плащане: Конференция Практики 2019 и име на участника/организацията

Заповядайте в офиса на Сдружение "Център за приобщаващо образование" на адрес: гр. София, ул. "Княз Борис I" 133, ет.1, за да направите плащането не по-късно от 3 май 2019 г.

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Благодарим Ви! Очакваме Ви!