Търсим училища-партньори за проект за детско участие

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/02/2020 - 12:30

 

Търсим училища-партньори за проект

за детско участие и устойчиво развитие в училище

Снимка: Freepik.com

Ако сте представител на училище в София, което дава възможност на учениците си да вземат участие в решенията, които ги засягат, и вярвате, че младите хора могат да променят света към по-добро,  включете се като партньор в нашия проект.

През месец февруари ще изберем три училища от София, с които в периода февруари-юни 2020 г. ще реализираме проекта Моят отпечатък, моят глас, моят избор. От всяко училище ще изберем общо 8 ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас, които ще вземат участие в обучителен лагер и ще развият знанията и уменията си в сферата на устойчивия начин на живот.

 

Какво предлагаме?

  •  4-дневен лагер за 8 от вашите ученици от прогимназиален етап през пролетната ваканция тази година, заедно с един придружаващ учител (разходите се покриват от проекта). По време на лагера децата ще изследват своята роля като потребители и граждани и как могат да повлияят на това светът да се развива според устойчиви принципи (ще бъдат представени концепции като гражданско участие, справедлива търговия, локално потребление, чисто производство, рециклиране на отпадъци и др.) По време на лагера учениците ще предложат и развият идея за малък проект в своите училища, в който да приложат наученото;
  • във всяко училище през месеците април и май 2020 г. нашият екип ще направи два уъркшопа с учениците за подпомагане на реализирането на техния проект и за представянето му пред съучениците и учителите им;
  • през месец юни всяко училище ще бъде домакин на едно събитие, в което главни герои ще бъдат учениците, участвали в проекта – те ще представят идеите си пред своите съученици и учители (събитията за представяне също ще получат финансиране за покриване на основни разходи);
  • опитът от проекта ще бъде отразен в кратък наръчник, който ще се разпространява безплатно – със своите идеи учениците ще бъдат съавтори на наръчника.

 

Какво очакваме от Вас като училище-партньор?

  • да имате позитивен опит с инициативи, подкрепящи детското участие във вашето училище;
  • поне един учител или специалист, който припознава темите за устойчиво развитие и детско участие като свои, и ще вземе участие като координатор на учениците (подпомагане на процеса на избор на 8-те ученика, които ще бъдат избрани чрез есе; фасилитиране на срещите с нашия екип и на заключителното събитие, допълнителна подкрепа на учениците според нуждите им по време на планирането и реализирането на малък проект с ученическо участие в училище);
  • да сте готови като училищен екип да подкрепите проекта, който вашите ученици ще разработят, както и тяхната работа по планирането и реализирането му;
  • да съдействате на нашия екип при комуникацията с учениците и техните родители, когато това е необходимо.

 

Ако вярвате, че проектът е важен и смислен и ако имате енергията и ентусиазма да следвате своите ученици в идеите им за устойчиво развитие, свържете се с нас като попълните он-лайн анкетата до 23 февруари. За допълнителни въпроси, моля свържете се с Маргарита Аспарухова на тел. 0885 72 69 21 или на имейл m.asparuhova@cie-bg.eu

 

Проектът се съфинансира от Европейския съюз и проект Bridge 47

 

Екип на ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин