Материали от Конференция 2014

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Материали и презентации от конференция 2014 „Приобщаващо образование- образованието на 21-ви век”

Презентации:

Презентация на д-р Джон Рейвънскрофт, Единбургски университет: Разбиране на концепцията “детето в центъра” чрез работа в екип

Изтеглете ТУК.


Презентация на д-р Джералдин Сканлън, Дъблински университет: Осигуряване на постоянна подкрепа за учителите. Рамка за приобщаване на ученици със специални образователни потребности

Изтеглете ТУК.


Презентация на проф. д-р Силвия Николаева, Софийски университет „Св. Климент Охридски”: Приобщаващото образование в България – извървени и (из)оставащи пътища

Изтеглете ТУК.


Представяне на презентаторите на конференцията- ТУК.

Повече информация за priobshti.se - ТУК.

Основни изводи и препоръки от национално представително проучване, проведено сред родители на деца със специални образователни потребности - ТУК.

Компас на приобщаващото образование - ТУК.


 

Материали от работните групи:

1) „Закрила и безопасност на най-уязвимите деца в училище” - Стефан Йорданов, ЦПО

Изтеглете:

Презентация

Чеклист

Добри практики 1

Добри практики 2

2) “Споделяне и развиване на добри практики при работа с родители“ - Стефка Чинчева, Александра Ангелова, ЦПО

Изтеглете:

Идеи за привличане на родителите

Обобщение от работната група и обратна връзка

 

Благодарим на всички участници за споделения опит! 

Материали от Конференция 2014 | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.