Материали от Национална конференция „Приобщаващи образователни практики“ 2018

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

Презентации:

Сесия 1
 1. Теменужка Христова, директор, ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, обл. Плевен – Професионална учеща общност с активно и равнопоставено участие на родителите.
 2. Светла Иванова, директор, СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич – Училищен благотворителен коледен бал.
 3. Ваня Димова, учител, ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица – Нетрадиционни родителски срещи. Интерактивна родителска среща на тема: „Какво е да си родител, ученик и учител в XXI в.”
 4. Светлана Станчева, Цвета Балтакова, пед. съветник, СУЕЕ „Константин Кирил Философ“, гр. Русе – Как училището може да си партнира с родителите, НПО, бизнеса и местната общност.
 5. Румяна Богданова,  директор, ОУ „Васил Левски”, гр. Белене: „Неформалните срещи като способ за активиране на общността“.

 

Сесия 2

Зала 1

 1. Мария Петрова, учител, ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив – „За да си част от един екип и да надградиш заложбите си – можеш, трябва, опитай да направиш това“. Как да адресираме многообразието в класната стая?
 2. Мария Хаджистойчева, учител, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря, обл. Сливен – Професиите от моето родно място.
 3. Павлета Димитрова, логопед  и Росица Митева, психолог: СУ „Димитър Талев“, гр. Добрич – Училищен спектакъл. Стимулиране на ученето и възприемането чрез музика, танц и приказки. Приобщаване на децата със специални потребности. (няма презентация)
 4. Снежана Якимова, учител, НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен – Математическо състезание: „Задачите на динозаврите”. Родителите влизат в класната стая.
 5. Лилия Рачева, учител ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Казанлък: Red Paper Plane – програма за проектно-базирано обучение. „Дизайн шампиони“. Мисии.
 6. Славка Иванова, учител, СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица – Работата в екип в часовете по извънкласно четене за повишаване и насърчаване на грамотността.
 7. Д-р Здравка Топалова, Специализирана болница за рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“, гр. София – Нискотехнологични помощни средства за развиване на графични умения при деца с церебрална парализа и други неврологични заболявания.

Зала 2

 1. Таня Манолова, учител по математика, ПГТ ,,Александър Паскалев“, гр. Хасково – Българската шевица – геометрия и колорит.
 2. Марта Радева, учител по БЕЛ, IОУ „Христо Смирненски”, гр. Провадия, обл. Варна – Училищните концерти – вдъхновени уроци за красивото и доброто.
 3. Виолета Иванова, пед. съветник и Виолета Дончева, учител по БЕЛ, ОУ „Васил Петлешков“, гр. Пловдив – Интерактивен урок в часа на класа на 5 „б“ клас на тема: „Управление на емоциите“.
 4. Марияна Георгиева, ст. ресурсен учител, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Бургас – Спортът Боче при учениците със специални образователни потребности.
 5. Радка Трифонова, учител по История и цивилизация, СУ „Христо Ботев“, гр.Тутракан – Успешна работа в екип чрез ролевите игри и симулации в обучението по история и цивилизации.
 6. Юлия Генова, учител по математика, ОУ „Христо Ботев“, с Долни Пасарел – С математика до мечтаното училище в 8-ми клас.
 7. Янка Минева, учител, ОУ „Христо Проданов“, гр. Карлово – Лятна занималня.

 

Сесия 3

 

Ерин Макрайт, учител, ментор на учители, САЩ, Грузия - „Как да се случва ученето вътре в екипа. Професионална общност за учене и развитие“

Материали:

 

Сесия 4

Зала 1

 1. Стефка Николаева и Петя Попова, учители, СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов – Докосване до мъдростта на баба и дядо.
 2. Недялка Томаатанасова, учител, ОУ „ Георги Караславов“, гр. Първомай – Практики за работа с трудноуспяващи ученици.
 3. Васил Атанасов, учител, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен – Проект „Мисия 3 в 1“.
 4. Биляна Асеновска – учител и Василета Петрова, пед. съветник, ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница, обл Ловеч: „Грамотко“ – пилотен проект, насочен към ограмотяване на базово неграмотни ученици и подпомагане на вече ограмотени, които не са достигнали ДОИ за съответният клас, в който се обучават.

Зала 2

 1. Заприна Глушкова, гл. учител по БЕЛ, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, Гоце Делчев – Открита педагогическа практика.
 2. Вероника Петкова, ст. учител по БЕЛ и Искра Неделчева, ст. учител по История и цивилизация,  ПГАВТ  „А.С.Попов“, гр. София – Бинарен урок – Аз съм човекът.
 3. Ралица Колева, учител по БЕЛ, ОУ „Пенчо Славейков“, кв. Столипиново, гр. Пловдив – Постигане на добри резултати в 7 клас на НВО по български език и литература.
 4. Лилия Дикова, учител по БЕЛ, 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София – Приключенията на София.

 

* Всички презентации са качени в .pdf формат, поради технически съображения. Възможно е част от оформлението на презентациите да е променено.

*В случай, че искате да се свържете с някой от презентаторите за повече информация относно представената практика, моля обръщайте се към нас на: priobshti.se@cie-bg.eu

 

Обратна връзка от участниците в Конференция Практики 2018.pdf