Предупредително съобщение

Формулярът е затворен

Регистрация за Конференция 2015

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Поради големия интерес и запълване на капцитета на залата, регистрацията е затворена на 500 участници.

Очакваме всички регистрирани на 12 декември 2015 г. между 8.30 и 9:00 ч. пред зала 6 на Националния дворец на културата.

 

Регистрация за Конференция 2015 | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.