Предупредително съобщение

Формулярът е затворен

Регистрация за Кръгла маса "Приобщаващо образование- образованието на 21 век"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

  

27 март 2015 г., 11:00 ч., зала 134, ет. 1, Народно събрание, пл. „Ал. Батенберг I“ No 1 (сградата на бившия партиен дом)

 

Регистрацията е затворена поради изчерпване капацитета на залата!

 

Регистрация за Кръгла маса "Приобщаващо образование- образованието на 21 век" | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.