Онлайн Обучения

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Онлайн обученията на Център за приобщаващо образование са естествено продължение на обучителната дейност на Центъра, насочена към надграждане и развиване на знанията и уменията на учителите в областта на приобщаващото образование.

Обученията засягат теми, свързани с различни аспекти на приобщаващото образование и тяхното прилагане на практика.

Актуалните онлайн обучения са: „Запознаване с приобщаващото образование“; „Изграждане на приобщаваща училищна среда“, „Педагогически практики за първи клас: Пътеводител на приобщаващия учител“. Новите теми можете да следите на тази страница.

За подробна информация относно всеки от курсовете, последвайте отделните линкове. 

 

Онлайн Обучения | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

Предупредително съобщение

  • Missing Feeds plugin FeedsNodeExportParser. Please contact your site administrator.
  • Missing Feeds plugin FeedsNodeExportProcessor. Please contact your site administrator.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.