Електронен курс "Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

 

 

Виж безплатно демо

Уважаеми учители,

Имаме удоволствието да Ви представим най-новия онлайн курс на Сдружение за споделено учене ЕЛА (от 25.09.2019 г. Център за приобщаващо образование става Сдружение за споделено учене ЕЛА) – Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител.

Курсът има за цел да подкрепи Вас, учителите, в мисията Ви да научите учениците си да четат, пишат и смятат, да ги мотивирате да учат, да им помагате да растат уверени в способностите си, да се чувстват част от общност, която ги приема и подкрепя. Вие най-добре знаете, че това понякога изисква изминаването на дълъг път и не е трудно човек да се изгуби или забави по него.

По пътя ще виждате много знаци и маркери за проблеми и затруднения, затова бихме искали чрез курса да Ви помогнем да ги забелязвате своевременно и да ги разчитате правилно.

По пътя ще има и много бури от емоции и водовъртежи от отношения. Бихме искали да Ви подкрепим да научите себе си и учениците си да управлявате тези сложни емоции и да градите стабилни мостове един към друг и към заобикалящия ви свят.

Не забравяйте, че истинските пътувания не се случват точно по предварителен график и маршрут. Затова е хубаво да имате под ръка пътеводител с идеи и насоки за обиколни пътища или алтернативен транспорт.

Но помнете, че винаги, когато сме на път, най-важни в крайна сметка са хората, с които сме тръгнали, и тези, които ще срещнем, и заедно с тях преодоляваме бариерите, и заедно с тях преживяваме приключението от пътуването.

На добър час! 

След края на курса, ще знаете:

  • повече за сложните процеси при възприемането на собственото ни тяло и на заобикалящата ни среда, които трябва да се случват адекватно, за да можем да учим
  • кои са червените лампички, които ни сигнализират, че децата могат да имат затруднения в ученето и нужда от подкрепа
  • как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват
  • защо е важно да поставяме детето в центъра на образователния процес и да планираме преподаването спрямо силните и слабите му страни

и ще можете:

  • да идентифицирате своевременно маркери за затруднения с ученето на своите ученици
  • да си партнирате по-ефективно със своите ученици, техните родители и различни специалисти
  • да анализирате собствените си практики като учител и да подберете такива, които отговарят на обучителните потребности на учениците Ви и ще направят часовете Ви по-интерактивни и ангажиращи за тях

Често задавани въпроси

За кого е този курс?

Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, за ресурсни учители, за студенти по педагогика и по специална педагогика. 

Има ли фиксирани срокове, в които платформата е достъпна за потребителите?

Не. Платформата, oбучителните материали и тестовете са достъпни за участниците винаги и по всяко време.  

Кога започва и завършва курсът?

Курсът започва с регистрирането Ви и завършва, когато преминете през съдържанието и тестовете на всички модули. 

Как е организиран курсът и колко време отнема завършването му?

Курсът е организиран в три отделни модула, всеки от които е съставен от две или три обучителни сесии. 

Препоръчителният срок за завършване на всеки модул е не повече от една седмица. Това обаче зависи преди всичко от индивидуалното темпо на работа. Можете да си дадете и повече време, но е добре да работите с равномерно темпо и без дълги паузи, с оглед по-доброто възприемане на информацията.

В първата сесия на Модул 1 разглеждаме основните физиологични и неврологични характеристики и способности, които трябва да са добре развити, за да може детето да се научи да чете, пише и смята. Спрели сме се по-подробно на схема на тялото, способността за постурален контрол, фината моторика, функционалното зрение, зрително-моторната интеграция, езиковите способности, вниманието и паметта, и екзекутивните функции. Във втората сесия на Модул 1 обръщаме внимание на някои от червените лампички по отношение на поведението и продуктивността на ученика, които могат да ни сигнализират, че е необходима консултация със специалист.

Вторият модул е посветен на емоционалните, психични и социални аспекти на ученето, като обръщаме внимание на уменията на детето да разпознава и управлява емоциите си, умението му да изгради цялостен и позитивен образ за себе си и силните си страни, способността му да запази мотивацията си за учене и да подобри поведението си. В Сесия 2 на модула разглеждаме и външните фактори, които влияят на ученето, а именно –  средата и контекста, в който децата учат, връстниците и ролята на учителя в този процес.

В рамките на последния, трети модул, ще имате възможност да се запознаете с някои важни аспекти при планиране на подкрепата на учениците, каквито са решенията, основани на данни, работата в екип и партнирането с учениците и с родителите им. В сесия 2 и сесия 3 ще Ви представим два ценни подхода, които ще направят  ученето по-интерактивно и ангажиращо за учениците Ви. Това са мултисензорното преподаване и социално-емоционалното учене. Включили сме идеи за конкретни стратегии и дейности, които можете директно да приложите в класната си стая.

Мога ли да запазя част от информацията за последващо ползване?

Да, към всеки елемент има pdf файл със съответната информация.

Как става оценяването и сертифицирането?

Всеки модул завършва с тестове за проверка на разбирането. Резултатът от всеки тест определя успешното завършване на модула, респективно на курса. За да преминете успешно през тестовете, се очаква да сте запознати със съдържанието на курса. В края на курса, тези участници, които са се справили с всички тестове и са преминали успешно всички модули, ще получат сертификат, удостоверяващ успешното преминаване на курса. 

Как ще получа своя сертификат?

Сертификатът може да се изтегли през профила, като натиснете иконата-медал в горния десен ъгъл на началната страница на курса. 

Ще получа ли кредити след преминаване на този курс? 

Съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, кредити не могат да бъдат присъждани за преминаване на дистанционно обучение. Можете да получите кредит, в случай че вземете участие и в съответните присъствени обучения на Сдружение за споделено учене ЕЛА - „В помощ на учителя“ - инструмент за практическа работа: Как лесно да оценяваме риска от обучителни трудности в начален етап – 1-ва част и 2-ра част. При преминаване на регистрирано обучение ще получите удостоверение за присъждане на 1 квалификационен кредит. 

Как мога да се запиша за курса?

За да вземете курса е необходимо да се регистрирате в обучителната платформа на Сдружението като въведете своя имейл адрес и паролата, която желаете да използвате. След това ще получите автоматичен имейл, на който да потвърдите своята регистрация. Имайте предвид, че достъпът до курса е платен. 

Цената за записване и за получаване на пълен достъп до курса е 49 лв.

Промоционални цени: 

Индивидуални намаления

Групови пакети

  • при записали се до 5 души от училищен екип, цената за потребител е 40 лв.
  • при записали се между 5 и 10 души от училищен екип, цената за потребител е 35 лв. 
  • при записали се над 10 души от училищен екип, цената за потребител е 30 лв.

Как да платя?

Необходимо е да направите превод по банковата сметка на Центъра:

Сдружение за споделено учене ЕЛА
Уникредит Булбанк
IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Име на участника и име на курса
 

След осчетоводяване на плащането, ще получите имейл с код за достъп до платеното съдържание.

Важно: Имайте предвид, че целта на курса е да направи учителите по-чувствителни към възможни трудности на учениците, и да ги окуражи да насочват родителите към консултация със специалист, когато преценят, че това е необходимо. Информацията в курса не може и не бива да се използва за поставяне на диагнози и за планиране на специализирана терапия. Сдружението не носи отговорност за физически и морални щети, причинени от недобросъвестно и неправилно използване на информацията в курса от потребителите.  

Молим Ви, преди да продължите напред, да се запознаете с Общите условия за потребители:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

ВАЖНО !!!

От 31.01.2020 година този курс, както и създаденият от Вас профил няма да бъдат достъпни на актуалната платформа за електронни обучения на Сдружение ЕЛА: https://obuchenia.priobshti.se/.

В тази връзка, Ви молим, ако сте записани за курс в https://obuchenia.priobshti.se/, но не сте го завършили, да го направите до 10.01.2020 година. 

Нови записвания няма да се обработват от 23.12.2019 година.

Потребителите, регистрирани до 23.12.2019 година, ще бъдат прехвърлени в новата платформа за електронни обучения на Сдружение ЕЛА:  https://e-learn.ela-bg.eu/ и ще получат достъп до профила си и курсовете, за които са записани.

След 01.02.2020 година всички курсове и профили ще са активни в новата платформа за електронни обучения на Сдружение ЕЛА: https://e-learn.ela-bg.eu/ и отново ще се обработват записванията

Моля, в тази връзка да се запознаете с Общите условия за използване на платформата за електронни обучения на адрес: https://e-learn.ela-bg.eu/

В случай, че не приемате Общите условия на платформата за електронни обучения и/или не желаете профилът Ви да бъде прехвърлен в новата платформа, моля да ни уведомите за това по имейл, на адрес: office@cie-bg.eu до 01.01.2020. 

Завършилите един или повече курсове на https://obuchenia.priobshti.se/ до 10.01.2020, ще бъдат отразени като завършили и в новата платформа. Тези, които не са завършили курсовете, за които са били записани, до посочената дата, ще бъдат отразени като незапочнали. Това важи за тези потребители, които не са възразили профилите им да бъдат преместени.

Очаквайте допълнителна информация на личната си електронна поща. 

Благодарим Ви за разбирането! 

 

 

   Вход към онлайн обучение