Записване за онлайн курс: Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител.

 

Благодарим Ви за проявения интерес към електронния курс "Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител".

Моля, попълнете формата за регистрация.

След осчетоводяване на плащането, ще получите имейл с код за достъп до платеното съдържание.

Цената на курса е 49 лв.

Необходимо е да направите превод по банкова сметка на сумата:

Център за приобщаващо образование
Уникредит Булбанк
IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Име на участника
 
Данните по-долу са необходими, за да Ви бъде създаден персонален потребителски акаунт за достъп до електронния курс.
 
 
1 Start 2 Complete
Ако имате въпроси относно онлайн обучението, Ви каним да ги зададете тук.
Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Благодарим Ви!

След осчетоводяване на плащането, ще получите имейл с код за достъп до платеното съдържание.

Записване за онлайн курс: Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител. | Приобщи се! Виртуален център за приобщаващо образование.

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.