Предупредително съобщение

Формулярът е затворен

Нови онлайн обучения на Център за приобщаващо образование

Уважаеми колеги,

през следващата година предстои разработването на ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ по четирите области от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда на Център за приобщаващо образование: приобщаващо училищно управление, приобщаващи педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите.

Обръщаме се към Вас с молба да отделите 10 мин., за да отговорите на няколко въпроса, които касаят както онлайн обученията, така и традиционните присъствени форми на обучение. Вашето мнение ще ни помогне да направим новите ни курсове полезни, приятни и достъпни.

 

Анкета