Трудности в училище

Вашата подкрепа, търпение и доверие са най-важни за детето ви.

Трудности в училище

Ако детето ви се затруднява да чете и да пише, това ще фокусира вниманието ви, но не бива да забравяте, че затрудненията и предизвикателствата, които среща вашето дете в училище, не се свеждат само до затрудненото усвояване на учебния материал. Трудностите с ученето може да са довели или да доведат, ако не се вземат мерки, до ниска самооценка, предизвикателно поведение, отхвърляне от връстниците. Трудностите в училище стават особено явни в периодите на преход, когато обстановката за детето се променя и то реагира с повишена тревожност на стреса от това.

Тук сме събрали информация, която да насочи вниманието ви към различните затруднения, които може да срещне детето ви в училище, както и възможни подходи за справяне с тях.

  РОДИТЕЛИ В ДЕЙСТВИЕ Подкрепа за децата и учителите   Несъмнено отношенията между учители и родители са деликатни, особено когато става дума за различни гледни точки за методите на...
Честит първи учебен ден! Днес хиляди учители, директори и специалисти ще посрещнат стотици хиляди деца и родители в училище. Ще се поздравим с усмивка и ще си пожелаем „На добър час!...
Често, за да бъдат активни и ангажирани в образователния процес на децата си и в училищния живот, родителите очакват знак, че са добре дошли и желани като партньор в училището или имат нужда от...
Скъпи родители и професионалисти в образователната сфера, С какви емоции и мисли очаквате 15-ти септември? Празник ли е за Вас първият учебен ден или врата, преди която Ви очакват десетки...

Много от дейностите в клас, свързани с четенето, писането и математиката, изискват участието на работната памет. Така, например по време на диктовка, детето трябва да задържи в ума си...