Приобщи.се в нови партньорства

ПРИОБЩИ.СЕ в нови партньорства

„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е новото ни вълнуващо приключение. Целта на проекта е да изградим 10 партньорства с училища, които да споделят нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище в портала ПРИОБЩИ.СЕ.

Започнахме проекта през февруари 2020 г., с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Какво ще постигнем заедно?

С училищата-партньори ще покажем отблизо реалните предизвикателства и успешни начини за преодоляването им в разнообразни училищни контексти. Надяваме така да привлечем като читатели дори и онези педагози, които все още са резервирани към приобщаващото образование.

Какво да очаквате?

Практически приложими и иновативни идеи за изграждане на атмосфера на учене, в която всеки участва пълноценно в училищния процес. Ще поканим 10 училища с добри практики в сферата на приобщаващото образование да подготвят по три авторски материала. Темите ще са разнообразни - създаване на позитивен микроклимат в училището, работа в екип, детска закрила, партньорство с родителите, детско участие, своевременно идентифициране и подкрепа на деца с обучителни трудности, социално-емоционално учене, диференцирано преподаване, др. Обединяващ елемент във всички практики ще бъде, че са споделено разбиране на голяма част от училищната общност.

Проектът ще завърши с Конференция за педагогически практики, отворена за участието на всички училища, които биха искали да споделят своя положителен опит в сферата на приобщаващото образование.

Защо ПРИОБЩИ.СЕ е успешен проводник на добри практики в сферата на приобщаващото образование?

ПРИОБЩИ.СЕ е единственият специализиран уеб портал, предлагащ безплатно авторско и аналитично съдържание по темата приобщаващо образование. Създаден в рамките на програма „Едно училище за всички“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ през 2014 г., той продължава да е предпочитано място за информация и вдъхновение за над 600 000 потребители. Те са най-вече педагогически специалисти, но и родители, които търсят работещи подходи за работа с децата си у дома. 72% от потребителите смятат, че съдържанието ги прави по-уверени в работата им.

Силата на общността

За да постигаме общите си цели чрез ПРИОБЩИ.СЕ имаме нужда от подкрепата на всички негови последователи. Ще разчитаме на Вашата обратна връзка за полезността на материалите, които споделяме, и предложения за теми, които искате да засегнем в публикациите си. Ще се радваме също така да споделяте с колеги онова, което намирате за полезно, както и да ни изпращате собствените си добри практики.  

 

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 10 000 евро на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

    Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Благодарим на училищата-партньори и колегите, които взеха участие в конференцията като презентатори и слушатели, както и на читателите и приятелите на Приобщи.се  за успеха на проект "Приобщи.се в нови партньорства".
 

СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе, където семенцата за добрина, взаимопомощ и приятелство покълват и се развиват в красиви постъпки.

 

"Някои училищни общности са толкова топли и уютни, че наистина приличат на семейство" - разберете повече в статията

"В училището патронният празник не се отбелязва като рутинно събитие в училищния календар, а е повод да се обсъжда именно темата за човешките взаимоотношения и права. Защо?" - разберете в статията на ЕЛА

"Често на страниците на Приобщи.се сме споделяли нашето виждане, че ПРИобщаващо образование може да има само там, където има изградени силни и хармонични общности." - научете повече за СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

"На входната врата ни посрещна надпис „Моето училище“ - разберете повече какво означава това в ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Селановци

Разберете как  ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Сливница подкрепя и развива усещането за семейство, уважението, свободата, откритостта в своята общност на ученици и учители

Представяме ви едно добре познато училище, за което все пак се надяваме да научите нещо ново - НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец

"Влизайки, се озоваваме в нещо като храм на знанието..." - научете повече за преживяването на екипа ни от посещението в СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица

Научете повече за 137 СУ "Ангел Кънчев", гр. София - споделя нашият екип и г-жа Ирена Райкова

Представяме ви 23 СУ “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. София, през погледа на екипа на Сдружение за споделно учене ЕЛА

Госпожа Виктория Костадинова, психолог в ОУ "Н.Й. Вапцаров", с. Селановци, представя различните аспекти на психологичексата подкрепа в училище и ролята на психолога при изграждането на приобщаваща среда

Госпожа Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци споделя за опита на училището по два големи иновативни проекта за учене чрез правене

Госпожа Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Селановци разказва за благоприятното въздействие на извънкласните и извънучилищните дейности върху учениците и цялостния микроклимат в уичлището.

Госпожа Димитрина Димитрова, психолог и логопед в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд, обръща внимание на разнообразните мотиви на децата да споделят с възрастните.

Полезна и практическа информация, споделена от госпожа Петя Русинова, директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Селановци

Госпожа Мария Керемидчиева, начален учител, СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд споделя как с помощта на родителите и Пип Дългото Чорапче е мотивирала второкласниците да четат и решават задачи с удоволствие

"Това, което ми помага за създаването на доверие и общуването, е моята силна вяра в идеята за равен старт, както и  уменията ми да разпознавам емоциите, да реагирам в съответствие с тях. - споделя госпожа Николета-Тереза Аксинте, ресурсен учител, 23 СУ "Фредерик Жолио–Кюри", гр. София

Госпожа Румяна Павлова, логопед и ресурсен учител, СУ „ Христо Ясенов“, гр. Етрополе споделя своя опит в преодоляването на проблемното поведение чрез сполотяване на класа

Госпожа Петя Георгиева от СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе, ни потапя в една вълнуваща атмосфера на приятелство и ученици, които се ценят взаимно