Обучение на Ерин Макрайт 2018

Обучение на Ерин Макрайт: Изграждане на професионална общност за учене и развитие или как да подобрим ефективното учене вътре в екипа.

Обучение на Ерин Макрайт

"Изграждане на професионална общност за учене и развитие или как да подобрим ефективното учене вътре в екипа"

 

Кога: 15 април (неделя) 2018 г. от 09:00 до 14:30 ч.

Къде: гр. Велико Търново,  Интер хотел

 

 • Как група учители, обединени от сходна характеристика в МО по учебни етапи или тематични направления, се превръща в екип или общност със споделена визия и фокус?
 • Как да подобрим училището, постиженията на учениците и своята собствена практика чрез сътрудничество?
 • Какво представлява професионалната учебна общност /ПУО/ и как функционира?
 • Как да създадем модел на сътрудничество и подкрепа, които ще работи за нас и нашето училище?
 • Как определянето на лични и екипни цели и неформалните начини на учене и развитие ще помогне на нас и учениците ни при недостиг на ресурси и подкрепа отвън? 

 

Център за приобщаващо образование организира уъркшоп за учители и директори с Ерин Макрайт – американски образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен опит в страни от бившия Съветски съюз.

Темата за изграждане на професионални учебни общности в училище става все по-актуална и популярна. Там, където учителите работят в екип и редовно се учат едни от други, това води до по-голяма удовлетвореност от работата и повишена отговорност за учебния процес и успеваемостта на учениците. Уъркшопът предоставя уникална възможност за практическо запознаване със същността на ПУО. Участниците ще бъдат съпроводени в този процес от опитен специалист, който ще ги преведе през основните стъпки като предложи конкретни приложими инструменти, съобразени с предизвикателствата на българския контекст.

А как се случва ученето и споделянето във Вашия екип? Как обменяте опит и идеи с колегите си в училище? Често по проекти и обичайно в рамките на обучителни курсове включени в плана за квалификационна дейност и плана за работа на методическите обединения. Този формат на планиране на ниво организация не задължително отразява многостранните нужди и опит на всеки отделен учител. А те се определят от уникалната амалгама от индивидуалния опит, интереси и нужди на учителя, от уникалните специфики на конкретните ученици, с които работи даденият учител и от културата и визията на училището.

В рамките на 4 сесии заедно ще отговорим на въпроса какво е професионална учебна общност и как функционира тя. Прилагайки интерактивно ситуационно учене чрез правене (преживяване) това еднодневно практическо обучение ще преведе участниците по пътя към осмисляне на практиката им в контекста на характеристиките напрофесионална учеща общност и стъпките за изграждането ѝ. Уъркшопът ще помогне на участниците да планират конкретно приложение на наученото като започнат процеса на изготвяне на план за създаване и развитие на ПУО в своето училище.

Ерин Макрайт е опитен американски педагог и специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители с 25-годишен стаж. Работила е с деца в риск в САЩ  Палестина, Руанда, Индия, Нова Зеландия и Гватемала и образователни институции в Китай, Япония, Киргизстан и Грузия. Има професионален опит като методист обучител и ментор на учители в Уганда, Палестина и САЩ и като ръководител на училищни програми за обучение и професионално развитие на педагогическия персонал в Киргизстан и Грузия.

Съвместната работа с колеги педагози, които работят с деца в неравностойно положение, насърчава стремежа  ѝ към осигуряване на ефективна и практическа подкрепа на учителски екипи за създаване на ефективни неформални стратегии и процеси за професионално развитие на учители.

 

 

Програма

 

09:00 – 10:00 ч.   Сесия 1. Силата на практиката

10:00 – 10:50 ч. Кафе пауза

10:50 – 12:00 ч.  Сесия 2. Силата и ролята на сътрудничеството за подобряване на училището и своята собствена практика

12:00 – 12:15 ч. Кафе пауза

12:15 – 1:00 ч. Сесия 3. Професионална учеща общност /ПУО/

 • Основни характеристики на ПУО
 • Как да  създадем и организираме дейността на ПУО. Идеи и инструменти.
 • Планиране в собствен контекст за създаване на модел, който ще работи за Вас и Вашето училище

13:00 – 13:10 ч.   Кафе пауза

13:10 – 14:30 ч.  Сесия 4. Преподаване, наблюдение на практиката и обсъждане в екипа

 • Какво представлява целия процес
 • Провеждане. План, програма, инструменти.
 • Планиране в собствен контекст за създаване на модел, който ще работи за Вас и Вашето училище

*14:30 ч. - Обяд – сух пакет

 

За кого е обучението:  Учители и директори от общообразователни училища

Такса участие: 50 лв. 

 

> РЕГИСТРАЦИЯ

 

Повече информация:

priobshti.se@cie-bg.eu

Тел:  02/ 870 20 63 
          0898 500 848

Благодарим на всички за проявения интерес!

Посещението на Ерин Макрайт в България се реализира в рамките на кампанията Дни на приобщаването 2018 и програма "Едно училище за всички", която се изпълнява с подкрепата на фондация "Америка за България"

 

  Обучение на Ерин Макрайт на тема: "Изграждане на професионална общност за учене и развитие или как да подобрим ефективното учене вътре в екипа" 15 април 2018, Интерхотел, гр....