НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец – с грижа и внимание към всеки ученик и възрастен

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/12/2020 - 12:45
Като част от проект "Приобщи.се в нови партньорства" нашият екип имаше възможност да се запознае отблизо с 10 партньорски училища и техните екипи. Как ги видяхме ние - споделяме в следващите няколко статии.

 

Да представиш на приятелите на Приобщи.се училище, което всички познават и ценят, е трудна и отговорна задача. Партнираме си с НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец от няколко години по различни поводи и в разнообразни инициативи. Ето че през тази година ни събра и проектът „Приобщи.се в нови партньорства.

Училището е добре познато и разпознаваемо в цяла България от 2017 г. насам с организирането и провеждането на годишната Национална изложба за ученическо творчество „ЗАЕДНО“, в която сдружение ЕЛА е един от партньорите. Всяка година училището се изпълва и изпъстря със стотици детски рисунки, които отправят пожелание и обещание за повече приятелство и повече подкрепа между децата. За съжаление, ситуацията през 2020 г. не позволи изложбата да събере отново в Лясковец ученици, учители, родители и официални гости на този празник на приятелството. Организаторите обаче са се постарали да можем да се насладим на богата виртуална изложба с творбите от 2019 г., които ни напомнят, че децата от всяко кътче на България мечтаят да са заедно – в класната стая, в парка, на сцената.

Снимка: НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

За съжаление, не успяхме да се видим с колегите си на живо през тази учебна година, въпреки огромното ни взаимно желание. Получихме любезна покана да се присъединим към тренинг за родители, организиран от училището, на който всеки родител, желаещ да участва, беше добре дошъл. Здравословен проблем попречи на нашата среща с НУ „Цани Гинчев“ и родителите на техните ученици, но няма да ни попречи да подчертаем още веднъж колко наистина гостоприемно е училището към всички – родители, колеги, деца. Повече за инициативите на училището с родителите можете да прочетете в статията „Приобщеният родител – ключ към успеха на приобщаващото училище.

Благодарение на проекта разбрахме още, че в училището има назначени логопед, психолог и ресурсен учител. Логопедът е сертифициран по програми “Приятелите на Зипи” и “Приятелите на Ябълка”, които са насочени към промоция на психичното здраве на учениците. Ресурсният учител е сертифициран медиатор - работи както с децата със СОП, така и с учениците в класовете по развиване на “меките” им умения. А от скоро училището развива и гражданските умения на своите ученици, които макар и малки вече започват да разбират защо е важно да си ангажиран и активен в своите действия, бъдейки част от една общност.

Нашият екип също винаги се е чувствал уютно в училището - светло, спокойно, с красив вътрешен двор, все едно си у дома. А училището обживява по всякакъв начин стремежа всяко дете и възрастен да се чувстват ценни, подкрепени и окрилени в него.

Снимка: НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин