Обучение Ерин Макрайт

Обучение на Ерин Макрайт на тема: "Неформално професионално развитие за приобщаващия учител"

Обучение на Ерин Макрайт

"Неформално професионално развитие за приобщаващия учител"

Как определянето на лични цели и неформалните начини на обучение и развитие на педагозите помага на тях и учениците им при недостиг на ресурси и подкрепа отвън

 

Център за приобщаващо образование организира еднодневен уъркшоп за учители и директори с Ерин Макрайт – американски педагог и специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители.

Кога: 11 декември (неделя) 2016 г. от 09:00 до 16:00 ч.

Къде: Офиса на Център за приобщаващо образование, бул. „Васил Левски“ №114, София

Как се случва продължаващото обучение и подготовка на учителите във Вашето училище?

Често по проекти, най-желано срещу получаване на кредити и обичайно, различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Тази квалификационна дейност несъмнено съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и стимулира участието им в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище. Но тя задава формата отвън. Тази форма на планиране на квалификационната дейност е на ниво организация и не задължително отразява многостранните нужди и интереси на всеки отделен учител. А те се определят от уникалната амалгама от индивидуалния опит, интереси и нужди на учителя, от уникалните специфики на конкретните ученици, с които работи даденият учител и от културата и визията на училището.

Това еднодневно обучение ще преведе участниците по пътя към осмисляне на практиката им и определяне на индивидуални цели за развитието им като професионалисти. Също така, ще предложи начини за изготвяне на практичен план за развитие с конкретни идеи и инструменти за идентифициране на индивидуалните обучителни нужди на учениците в класната стая, както и подходи за справяне с тях. Ще помогне на всеки от участниците да направи равносметка за това познаваме ли учениците си? Как да ги опознаем и да оценим техните потребности по-пълноценно? Как да преподаваме така, че да отговорим на културните и социалните им особености? Имаме ли нужните нагласа и инструменти за това? Как да ги намерим? Как се подготвя един учител за това? Т.е. ще зададе формата отвътре.

Обучението ще помогне на участниците да започнат процеса на изготвяне на своите лични планове за развитие, като представи посредством учене чрез преживяване теоретична рамка и конкретни идеи за това. По време на работата с Ерин Макрайт, участниците ще идентифицират своите лични цели за професионално развитие, отразяващи обучителните нужди и специфики на конкретните деца, с които работят и ще разпишат свой план за продължаваща рефлексия и развитие с конкретни идеи за стратегии на преподаване, които отговарят на културните особености на учениците.

Ерин Макрайт е опитен американски педагог и специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители с 25-годишен стаж. Работила е с деца в риск в САЩ  Палестина, Руанда, Индия, Нова Зеландия и Гватемала и частни образователни структури в Китай, Япония, Киргизстан. Има професионален опит като методист обучител и ментор на учители в Уганда, Палестина и САЩ и като директор „Обучение и професионално развитие на педагогическия персонал“ в частно Европейско училище в Централна Азия базирано в гр. Бишкек, Киргизстан.

Съвместната работа с колеги педагози, които работят с деца в неравностойно положение, насърчава стремежа й към създаване на ефективни неформални стратегии за професионално развитие на учители.

Посещението на Ерин Макрайт в България се реализира в рамките на програма "Едно училище за всички", която се изпълнява с подкрепата на фондация "Америка за България".

 

Обучение на Ерин Макрайт

Програма

09:00 – 10:30 ч. 

Добре дошли и запознаване на участниците (20 мин.)

Намерете вашето „Защо“ или защо ми е нужен личен план за развитие? (20 мин.)

Предизвикателство към себе си: наясно ли сме със собствените си имплицитни предубеждения (20 мин.)

10:30 – 10:50 ч. Кафе пауза

10:50 – 12:00 ч.

Преподаване, което отговарят на социалните, обучителните и културните особености на учениците (30  мин.)

Първа част: Индивидуални цели и професионално развитие на приобщаващия учител (40 мин.)

12:00 – 12:45 ч. Обяд

12:45 – 14:15 ч. Втора част: Индивидуални цели и професионално развитие на приобщаващия учител (90 мин.)

14:15 – 14:35 ч.   Кафе пауза

14:35 – 16:00 ч.  

Професионални  общности за учене и развитие (50 мин.)

Създаване на план за продължаваща рефлексия и развитие (30 мин. + домашно)

Заключителни думи (5 мин.)

 

За кого е обучението:  Учители и директори от общообразователни училища

Такса участие: 50 лв.

Можете да заплатите таксата по банков път или в брой в офиса на Център за приобщаващо образование (гр. София, бул. "Васил Левски" №114, ет.).

 

 

Благодарим на всички за проявения интерес!

Формата за регистрация е затворена.