Обучение Жоао Диас

Обучение на Жоао Диас  на тема: "Множествeни увреждания: потенциал и възможности"

Обучение на Жоао Диас

"Множествени увреждания: потенциал и възможности"

 

Център за приобщаващо образование организира обучение на международния гост – лектор от Португалия Жоао Диас.

Кога: 11 декември (неделя) 2016 г. от 09:00 до 13:00 ч.

Къде: + Това, ул. „Марин Дринов“ №30, София

Жоао Диас е директор „Рехабилитационни услуги“ в португалската неправителствената организация ARCIL и логопед в Център за ресурси за приобщаващо образование, Португалия. Той има магистърски степени по педагогика от Университета на Коимбра, Португалия и социални и поведенчески науки от Университета Грьонинген, Холандия. Като терапевт той работи активно за достъпа до добра комуникация и осигуряване на възможности за всеки индивид чрез насърчаване на приобщаващо общество. Като мениджър, вярвайки в потенциала на човешкото многообразие, той се стреми да насърчава иновациите и интервенциите, които създават социални ценности.

Неговото обучение ще отговори на следните въпроси:

•   Какви са множествените увреждания?

•   Какви са причините и последствията от множествените увреждания за учениците?

•   От какво имат нужда учениците с множествени увреждания?

•   Как се планира интервенция, центрирана върху дейност?

•   Как се комуникират и насърчават възможности за комуникация?

Хората с множествени увреждания имат съпътстващи интелектуални затруднения, придружени със значителни сензорни и/или двигателни дефицити. Често тези хора са ограничени количествено и качествено от пълноценни изживявания, в които те да участват всекидневно и имат намалени възможности за ефективна комуникация в различна среда с различни комуникационни партньори. При липсата на адекватна интервенция, отговаряща  на техните нужди, тези хора са лишени от пълноценен живот на участие и приобщаване.

Директива на Световната здравна организация определя нивата на активност и участие на хора в техния живот като индикатори за успех и качество на живот заедно със структурни и функционални аспекти, свързани с техните увреждания. Интервенция, фокусирана върху дейности от истинския живот, гарантиращи достъпни условия за комуникация и възможности за учене и участие е ключова за осигуряването на холистичен подход, който взима под внимание човека с множествени увреждания като едно цяло.

В този контекст работата в екип и партньорството със семейството са основополагащи за гарантирането на успех на интервенцията и за подобряване на живота на нейните получатели. В теоретично-практичен аспект, това обучение ще предложи размисъл върху фундаментални концепции за комуникация, участие и самоопределение и тяхното прилагане в контекста на ежедневна интервенция за хора с тежки и множествени увреждания. Чрез представяне на теоретична информация, практически дейности, групова динамика и обсъждане на реални ситуации, ще бъдат дискутирани и идентифицирани начини за прилагане на тези концепции за деца и млади хора с множествени увреждания.

Посещението на Жоао Диас в България се реализира в рамките на програма "Едно училище за всички", която се изпълнява с подкрепата на фондация "Америка за България.

 

Програма

 

09:00 – 10:50 ч. – Първа част: Множествени увреждания – концепция и разговори

10:50 – 11:10 ч. – Кафе пауза

11:10 – 11:55 ч. – Втора част: Интервенции, центрирани върху дейност

11:55  - 12:00 ч. – Въпроси и отговори

12:00 – 12:55 ч. – Трета част: Възли и примки в комуникацията

12:55 – 13:00 ч.  – Обратна връзка и заключителни думи

 

За кого е обучението: Обучението ще бъде полезно за учители, ресурсни учители, логопеди, психолози, ерготерапевти  и други специалисти, работещи с деца.

Такса участие: 25 лв.

Таксата можете да заплатите по банков път или в брой в офиса на Център за приобщаващо образование (бул. "Васил Левски" 114, гр. София).

 

Благодарим на всички за проявения интерес!

Формата за регистрация е затворена.