Обучение на Колин Гасамис и Джейкъб Хакет

Интерактивно обучение за учители на тема:

„Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“

Уъркшоп за учители на тема „Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“ с обучители от САЩ – Колин Гасамис и Джейкъб Хакет

На какво се дължи предизвикателното поведение на учениците в клас? Как можем да структурираме времето и пространството в класната стая, така че да създадем предпоставки за поведение, което подпомага ефективното учене и участие в клас? Как да подкрепим отделни ученици, за да могат да останат спокойни и да учат успешно в група?

Отговорите на тези въпроси ще можете да потърсите заедно с Колин Гасамис и Джейкъб Хакет по време на еднодневен интерактивен уъркшоп за учители, който ще се проведе на 30 юни 2018 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел (адрес: София 1303, бул. Христо Ботев 69), гр. София.

Обучителите ще обърнат внимание на:

  • социално-емоционалното учене и влиянието му върху поведението на учениците;
  • стратегии за ефективно управление на класната стая;
  • интерактивни методи за преподаване, които подпомагат ученето и участието;
  • индивидуална оценка на поведението на ученик и планиране на дейности за подкрепа.

Те ще бъдат в България по покана на Център за приобщаващо образование като партньори по Програма „Едно училище за всички“, реализирана с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

 

Повече информация за обучителите:

Колин Гасамис е докторант и преподавател във Вашингтонския университет, Сиатъл. Фокусът на работата му е върху разработване и прилагане на методики за подкрепа на грамотността и социалното поведение при ученици в риск от обучителни трудности. Има изследователски и преподавателски опит по темите: грамотност, подкрепа на позитивното поведение и добри практики за индивидуално планиране и подкрепа на поведението.

Прегледайте Статии от Колин Гасамис на priobshti.se

 

 

Джейкъб Хакет е асистент-преподавател в Университета в Атланта, щата Джорджия.  Той е програмен координатор на бакалавърската програма в университета, която подготвя прогимназиални учители (4-8 клас). През 2016 г. Джейкъб защитава докторантура в областта на образованието във Вашингтонския университет, Сиатъл. Интересите му са в областта на: приобщаващо образование, обучения за учители, изследвания в областта на образованието, дизайн на учебни планове, социално-емоционално учене и експериментално образование.

 

Обучителните експерти от Център за приобщаващо образование Виктория Троянова и Маргарита Аспарухова-Кандиларова разработват съвместно с обучителите от САЩ програмата на събитието, така че да отговаря в най-пълна степен на спецификите на българската среда.

Прегледайте Статии от Джейкъб Хакет на priobshti.se

 

Уъркшопът ще се проведе на английски език с консекутивен превод на български.

Цена на обучението: 120 лв.

При за писване до 15 юни 2018 г.  - 100 лв.

Таксата включва присъствие на уъркшопа, материали, 2 кафе паузи и лек обяд.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

 

Начин на плащане - с банков превод.

Данни:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане:  Обучение 30 юни и име на участника

 

За повече информация и записване: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu, 0889 73 42 56, или офис на Център за приобщаващо образование, (+359 2) 870 20 63.

 

Предварителна програма

9:00 - 10:30 Сесия 1: Запознаване. Социално-емоционално учене и неговото значение за ефективното управление на класната стая
 
10:30 - 11:00 Кафе пауза
 
11:00 - 12:30 Сесия 2: Позитивна и структурирана атмосфера в класната стая - дейности и стратегии за насърчаване на общуването, участието и ученето
 
12:30 - 13:30 Лек обяд
 
13:30 - 15:00 Сесия 3: Оценка на предизвикателното поведение на ученик и планиране на работата с него
 
15:00 - 15:30 Кафе пауза
 
15:30 - 17:00 Сесия 4: Групова работа по конкретна тема от уъркшопа
 
 

>ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Какво представлява? Тази стратегия предоставя възможност на учениците да се запознаят с кратки параграфи от текста, преди да се запознаят с него в цялост. Учениците четат отделни параграфи извън...
Какво представлява? Това е стратегия за организиране на дискусии в средно големи или големи групи. Учениците се разделят във вътрешен и външен кръг. Във вътрешния кръг, или така наречения аквариум...
Какво представлява тази стратегия? „Мисли на глас“ изисква читателят да спира, докато чете даден текст, и да се замисля за самия процес на четене, както и да го опише и обсъди с...
Какво представлява? Тази стратегия позволява на учениците да упражняват задаването на въпроси към текста като съставят буквални и въпроси, изискващи интерпретация, за да им се отговори. Учениците...
През месец юни 2018 г. Колин Гасамис, докторант и преподавател във Вашингтонския университет, Сиатъл, беше отново в България по покана на Център за приобщаващо образование. Заедно с колегата си...