Мисли на глас! Техники в помощ на преподаването

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
01/10/2018 - 08:30

Какво представлява тази стратегия?

„Мисли на глас“ изисква читателят да спира, докато чете даден текст, и да се замисля за самия процес на четене, както и да го опише и обсъди с останалите. Тогава той може да сподели с тях за:

 • части от текста, които е пропуснал да прочете или които е трябвало да прочете два пъти,
 • това, за което е потърсил информация във вече прочетени части от текста,
 • въпросите, които си е задал, докато чете,
 • нещата, които си е изяснил или обобщил,
 • връзките, които е направил с друга информация,
 • нещата, за които се е замислил, които е предположил и които си е представил, докато чете. 

Кога може да се приложи тази дейност?

По време на четене

Защо е полезна?

Стратегията „Мисли на глас“ подпомага дискусиите, свързани с четене с разбиране, като дава на учителя информация за това как учениците обработват информацията в ролята си на читатели. В началото учителят демонстрира стратегията на учениците и след това те на свой ред я прилагат. Това дава на учителя информация кои техники за четене с разбиране ученикът е овладял и по развитието на кои трябва да поработи още. Тази стратегия също така подпомага развитието на метакогнитивни умения у учениците, които ще ги превърнат в по-добри читатели. 

 

Насоки за прилагане на дейността

 1. Изберете текст.
 2. Прожектирайте текста чрез мултимедията, така че всички да го виждат.
 3. Идентифицирайте четивни умения, по които повечето от учениците ви трябва да работят. Това ще бъдат темите за вашите мини-уроци. Например:
  • Задаване на въпроси
  • Търсене на пояснения
  • Правене на връзки с други текстове
  • Правене на предположения
  • Как върви текста в главата ми/ как си го разказвам наум
  • Размишления
  • Препрочитане на текста или части от текста
  • Преглед за някаква информация
  • Пропускане на части от текста
  • Обобщения
  • Търсене на определени характеристики на текста
  • Търсене на доказателства в текста, за да се отговори на даден въпрос
  • Визуализиране на прочетеното (какво си представя ученикът, докато чете)
 4. Изберете част от текста, която е подходяща, за да демонстрирате на учениците си прилагането на уменията, които сте избрали за съответния мини-урок. Направете им демонстрация.
 5. Помолете учениците си да отбележат уменията, които им демонстрирате, на чеклиста с умения, които тази стратегия развива.
 6. След като демонстрирате стратегията, помолете учениците да се упражняват по двойки или в малки групи, като използват чеклиста като насоки.

Наблюдавайте и подпомагайте учениците по време на работата им по двойки или в малки групи. Тази стратегия може да се използва и като средство за оценяване.

 

Техниката беше представена по време на Уъркшоп за учители на тема „Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“ с обучители от САЩ – Колин Гасамис и Джейкъб Хакет, който се проведе на 23 и 30.06.2018 г.

 

Джейкъб Хакет - преподавател в Университета в Атланта, щата Джорджия

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин