Конференция Практики 2019

Учители, директори и специалисти споделят своя опит в училище и детската градина

 

>>>>>МАТЕРИАЛИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА>>>>>

В рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2019 Център за приобщаващо образование организира Национална конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" и кани всички педагози и специалисти да разкажат за своите успехи и предизвикателства в училище.

 

Кога: 11 май 2019 г. (събота)

Къде: гр. Пловдив „Международен панаир“, Палата 6

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019, организирана от Център за приобщаващо образование в рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2019.

Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, емоции, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите, работещи с деца ежедневно се изправят в училище и детската градина.

Кой може да участва: учители, директори и специалисти, работещи с деца в училище и детска градина

 

>>>ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Програма:

9:30 – 10:00 Регистрация

10:00 – 11:30 Обща сесия за всички в зала 1 

Поздравителен адрес от Министерство на образованието и наукатапредставен от Татяна Предова, държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование"

Презентация на тема „Благополучието на учениците – важно ли е и защо?“Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование

Презентация на тема „Диференцираното преподаване като начин да изграждаме лидерски качества, да развиваме умения и нагласи и да отключим потенциала на всяко дете.“, Юлия Генова, учител по математика в ЧСУ „ЕСПА" 

11:30 – 12:00 Кафе пауза

12:00 – 13:30 Първа част: учители, директори и специалисти споделят своя опит + дискусия след всяка презентация

Презентациите ще текат едновременно в три зали:

Практики в детската градиназала 1, ет.2

Практики в начален етап зала 2, ет.2

Практики в прогимназиален етап и гимназиален етап зала „Мултифункционална“, ет. 3

13:30 – 14:15 Обяд („Сух пакет" – сандвич, минерална вода, плод + кафе/чай)

14:15 – 15:45 Втора част: учители, директори и специалисти споделят своя опит + дискусия след всяка презентация

Презентациите ще текат едновременно в три зали:

Практики в детската градиназала 1, ет.2

Практики в начален етап зала 2, ет.2

Практики в прогимназиален етап и гимназиален етап зала „Мултифункционална“, ет. 3

15:45 – 16:00 Закриване и попълване на обратна връзка (в трите зали едновременно)

16:00              Събиране за обща снимка

16:20 – 17:00 Коктейл с неформални разговори

 

Практики в детската градина – зала 1, ет.2

 

12:00 – 13:30 Първа част

 1. Променяме се заедно – приобщаване на деца от малцинствени етнически групи на възраст 3-6 години, за които българският език не е майчин, Стела Тодорова, учител в ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, обл. Плевен
 2. Да бъдем добри – тренинг с деца от подготвителна група и родители, Христина Трифонова, учител в ДГ „Детелина“ гр. Дряново
 3. Азбука на оцеляването, Милена Стефанова и Валя Иванова, учители в ДГ „Щастливо детство“,  гр. Плевен
 4. ИГРАЕМ И УЧИМ ЗАЕДНО игрово-практически ситуации, реализирани чрез адаптирани материали, Ралица Георгиева, ресурсен учител в РЦПППО и Грета Христова, старши учител в ДГ „Щастливо детство”, Филиал „Приказен свят” , гр. Плевен
 5. Вълшебството на думите – вдъхновяващи или нараняващи, Елена Михайлова, главен учител в ДГ „Слънце“ и Нела Христова, психолог в детски градини, гр. Габрово
 6. ЛОДИ – модел за равен шанс, Румяна Николова, директор на ДГ „Теменуга“, гр. Плевен
 7. Работа на деца със СОП в малки групи-използване на STEM концепция, Ваня Димитрова, директор и Соня Апостолова, психолог в ДГ 40 „Детски свят“, гр. Варна 

14:15 – 15:45  Втора част

 1. НИЕ, децата от група Мечо пух и големите уроци за живота, Петя Ячева, учител в ДГ „Калина“, гр. Плевен
 2. Танцуващи рисунки – музикално-подвижна играСветлана Атанасова, главен учител в ДГ „Българче“, гр. Стара Загора
 3. Зъбки бели, зъбки здрави, Росица Бурева, учител в ДГ „Здравец“, гр. Пазарджик
 4. Важното е да сме заедно, Олимпия Миран , учител, ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив
 5. Светът през детските очи – фотография за малчугани, Милена Георгиева-Шишкова, учител и Ели Грозева, директор в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив
 6. Тиймбилдинг – игри с родители като средство за работа в екип, Пламена Цветанова, директор в ДГ „Европейчета“, гр. Враца
 7. Вкусната образователна градинка, Мария Стоицова, учител в 59 ДГ „Елхица“, гр. София

 

Практики в начален етап – зала 2, ет.2

 

12:00 – 13:30 Първа част

 1. Методът големи помагат на малки за изграждане на умения в групи на ученици билингви, Ваня Кондева, логопед и Елена Андонова, психолог в ОУ „Христо Ботев”, гр. Поморие
 2. Приобщеният родител – ключ към успеха на приобщаващото училище, Диана Петкова-Велчева, директор и Иван Пейчев, зам.-директор в НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец
 3. Програма „Научи се да даряваш“. Как учениците стават вдъхновени доброволци, Лилия Рачева, старши учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Казанлък
 4. С малки и големи ученици по пътя към гражданското общество, Светла Филева, учител СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново
 5. Пукльовците – кооперативни образователни игри за таблети, специално предназначени за училищна среда, Красимира Таскова, главен учител в 120 ОУ „Г. С. Раковски“, гр. София
 6. Игри и дейности за разпознаване и изразяване на емоциите в класната стая, д-р Светлана Станчева, старши учител в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
 7. eTwinning – модерният начин за общуване в училищната общност на Европа, Калинка Русалова, учител ОУ "Васил Левски", Пловдив

14:15 – 15:45  Втора част

 1. Нетрадиционни родителски срещи. Как родители съчиняват рецепта за успешен ден за своето дете, Снежана Якимова, учител в НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен
 2. Създаване на успешен екип и изграждане на стратегия за повишаване на грамотността и подобряване на социализацията, Екатерина Делинова, директор в ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив
 3. Шест мислещи шапки – инструмент за изграждане на критично мислене у децата, Мария Петрова, старши учител в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив
 4. Ролята на масовия учител за социалното и педагогическо  приобщаване на дете със специални образователни потребности към училищния живот, Мария Хаджистойчева, начален учител в ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Сотиря
 5. Седмично почистване в класната стая, като метод за сплотяване на класа, Кадер Сахлим, учител ОУ „Паисий Хилендарски“, с. Езерче
 6. Интересно и лесно или инициативи учител-родители-деца за изграждане на ефективно взаимодействие и доверие, Десислава Кръстева, старши учител в СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив
 7. Ден на приобщаването 2018 – Различни заедно, Биляна Асеновска и Валентина Георгиева, учители в ОУ „Христо Ботев“, с. Брестница

 

Практики в прогимназиален етап и гимназиален етап - зала „Мултифункционална“, ет. 3

 

12:00 – 13:30 Първа част

 1. Бинарен урок по физика  и химия „Пътешествие в страната на чудесата“ – модел за активно учене на седмокласниците и провокиране  интереса на по-малките ученици към „трудните” предмети, Симона Ковачева, учител по математика и физика и Елка Данева, учител ЦОУД в ОУ „Васил Левски“, гр. Белене
 2. Емоционалното съпричастие – път към желанието да четеш и умението да разбереш, Марта Радева, учител по БЕЛ в I ОУ „Христо Смирненски“, гр. Провадия
 3. Участието в конкурси и извънучилищни инициативи като средство за повишаване на интереса и мотивацията за учене по природни науки в прогимназиален етап, Стефан Петров, учител по ЧП, ХООС, БЗО и ФА в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София
 4. Интегриране на подходи за социално-емоционално учене към преподаването по БЕЛ в 12. клас, Вероника Петкова, учител по БЕЛ в ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София
 5. „Заедно можем повече“ – представяне на училищни кампании за активно ученеХристина Фидосиева, специален педагог и Цветан Георгиев, учител по ИТ в ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени
 6. Дейности за активно учене в часовете по география и икономика за развиване на емоционалните компетентности и социални умения на учениците, Ивелина Гачева, учител по БЕЛ, история и цивилизации и география и икономика в ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево
 7. Училищна библиотека във фоайето – съвместен проект на ученици, учители и родители, Станислава Петрова, педагогически съветник в ОУ „Захари Стоянов“, гр. Варна

 

14:15 – 15:45  Втора част

 1. „Уча, за да знам. Знам, за да мога!“ – бинарен урок по природни науки и БЕЛ, Юлияна Калошева, учител по природни науки и Владимир Лечев, учител по БЕЛ в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Сотиря
 2. Междупредметните връзки – възможност за успешна работа в професионална гимназия, д-р Мая Рогашка, зам.-директор и Донка Петрова, учител в ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна
 3. „Escape school“ – учене чрез игра, Стойна Делчева, директор и Силвия Богданова, учител по география и икономика в ОбУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле
 4. Училищният театър – място за споделяне на таланти и емоции, Веска Иванова, учител по БЕЛ в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Белене
 5. „Да бъдеш днес Серафим“ – проектно-базиран урок по литература, Заприна Глушкова, учител по БЕЛ в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово
 6. Петъчни рефлексии, Цветомира Енева, учител ГЦОУД в ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот

 

Такса за участие – 40 лв. при предварително заплащане до 3.05.2019 г. На място в деня на събитието - 50 лв.

Участието включва присъствие на презентациите, 1 кафе пауза, обяд+кафе и коктейл.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

Организаторите покриват разходите за път и настаняване само на презентаторите.

Презентаторите не заплащат такса участие.

 

Начин на плащане:
 • с банков превод:

Център за приобщаващото образование

УниКредит Булбанк АД

IBAN: BG85 UNCR 7000 1523 1150 44
BIC: UNCRBGSF

Валута: Български лева

Основание за плащане: Конференция Практики 2019 и име на участника/организацията

(Ако желаете да получите фактура, моля да заявите това в регистрационната форма)

 • в офиса на Център за приобщаващо образование на адрес: гр. София, ул. "Княз Борис" I №133
 • в брой на място в деня на събитието/ таксата ще бъде 50 лв./

 

За повече информация:

priobshti.se@cie-bg.eu

Тел:  02/ 870 20 63 
          0898 500 848

 

Молим както гостите, така и за презентаторите, да попълнят формата за регистрация.

 

 

 

Представяне на практики от eTwinning проекти

Стела Тодорова, учител в Подготвителна група на ОУ “Антон Страшимиров" с. Бохот, разказва за изграждането на навици и базови речеви умения, развиване на фината моторика и провокиране на интереса към ученето през игрови подходи при деца (3-6 год.), за които българският език не е майчин. 

Петя Ячева, учител в ДГ „Калина“, гр. Плевен споделя различни игри и занимания за изграждане на социални умения, способност за изразяване на емоциите и себеотстояване при децата в детската градина.

Олимпия Миран, учител, ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив представя игри за развиване на емоционални компетентности и социални умения у децата в предучилищна възраст.

Милена Георгиева-Шишкова, учител и Ели Грозева, директор в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив, представят как съвместно с родителите успяват да увлекат децата по фотографското изкуство.

 

Как да научим децата на отговорност и екипност като възобновим практиката класът заедно да поддържа стаята чиста, приятно украсена и приветлива. Кадер Сахлим, учител в ОУ „Пайсии Хилендарски“, с. Езерче, сподели своя опит.

Десислава Кръстева, старши учител в СУ „Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Пловдив, сподели своя опит в изграждането на ефективни взаимоотношения между учители, родители и деца чрез разнообразни съвместни дейности.

Практики, целящи да предизвикат, задържат и развият интереса на различни групи ученици с различни нагласи към училището и ученето.

Статията дава идеи как да подобрим взаимоотношенията родители-учители-деца чрез нетрадиционни формати на родителски срещи

Практика за интегриране на кооперативни игри за таблети в образователния процес.

Настоящата практика е стратегия за развиване на интереса към природните науки в прогимназиален етап и предпоставка за развиването на комуникативните и социалните компетенции на учениците.

Как децата развиват своята емпатия и отговорност към обществото като участват в конкретни уроци и проекти и стават активни дарители – на време, на внимание, на вещи, на стоки от първа необходимост.

Представяне на практики от eTwinning проекти

Училищни практики в подкрепа на процеса на ограмотяване и социализация на деца и ученици от ромски произход

 

Практиката е пример за осъществяване на дейности, които обвързват материала от начален и гимназиален етап по дадена тема, върху която учениците работят заедно.

Практиката е пример за дейности, които успешно приобщават родителите към училищния живот и ги привличат като партньори на училището и участници във взимането на решения.

Как големите ученици могат да помагат на малките в начален етап, за да се социализират, да подобрят езиковите си умения и да се чувстват пълноценна част от училище. 

 

Конференцията се прави от учители, специалисти и директори за учители, специалисти и директори – тоест всичко споделено е автентично и идва от практиката, а учителите се учат и вдъхновяват взаимно.

 

Благодарим на всички, които се включиха като презентатори и гости! 

 

 

Понякога, за да намерим важните отговори, трябва да си зададем подходящите въпроси. Краят на учебната година е добро време за това. Важен повод като наближаваща конференция също е подходяща...