Пукльовците – кооперативни образователни игри за таблети

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/07/2019 - 14:30
Практика за интегриране на кооперативни игри за таблети в образователния процес. Красимира Таскова, главен учител в 120 ОУ „Г. С. Раковски“, гр. София, сподели своя опит на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. Практиката е приложена в начален етап. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

 

Работя в 120 ОУ „Г. С. Раковски”, което се намира в район Лозенец в София. Училището е паметник на културата, защото  е на 125 години и сградата е уникална. Моят II в клас се състои от 29 (15 момичета и 14 момчета) интелигентни, будни, мотивирани деца от добри семейства.  Зная, че знанията, които давам на моите ученици, са важни, но не са достатъчни в днешния свят на глобални промени. Затова моя отговорност е наред със знанията да развия у тях и такива умения, които ще им помогнат да се справят в непозната ситуация и да успяват да намират съмишленици, с които да вървят напред.

Ето защо работим и учим иновативно – използваме няколко технологии – „Еnvision”, „Jumpido”, JumpMath, електронни учебници и платформи като „Kahoot”, Learning Apps, „Envision Play”. Много от часовете протичат като проектни дейности. От няколко месеца играем на игри с таблети. Играта се „роди” в училище. Направи я родител, който е IT специалист – Ставрос Ставру като коледен подарък за децата.

Пукльовците са образователни игри за таблети за начален етап на обучение. Тяхната основна педагогическа цел е да подпомагат развитието на социалните умения на учениците – емпатия, асертивност, толерантност, активно слушане, колективно решаване на проблеми и решаване на конфликти, адаптивност и други. Това се случва като децата играят в отбори и решават задачи, изискващи сътрудничество и работа в екип. Също така, игрите дават възможност на учениците да развиват своята емоционална интелигентност. В края на всяка игра, децата оценяват как се чувстват, като избират подходящата емотикона и споделят какво в груповата работа е породило чувствата им. Задачите, които решават учениците, са математически и са базирани на учебния материал от 1-ви до 4-ти клас. Всяка игра има своя екологична тема, например в играта за Нефтопукльото героят почиства океана от нефтен разлив. Учениците научават за нефтените разливи, причините за тяхното възникване и вредите, които те нанасят.

Снимка: Красимира Таскова, 120 ОУ „Г. С. Раковски”

Нефтопукльовците се борят с нефтените разливи в океаните, които сериозно вредят на морските обитатели. Веднага щом има разлив от танкер или нефтена платформа, един Нефтопукльо се появява и започва да попива нефтените петна. И колкото повече петна събира, по-щастлив става и расте, расте, докато се пукне, за да унищожи събрания нефт. Тогава той се размножава и продължава своята мисия. Следващата дейност след играта  може да се изразява в това всеки ученик да проучи и избере морски обитател (най-добре това да е изчезващ вид), който да нарисува и/или за когото да разкаже на останалите при следващата игра с Нефтопукльовците (като примерно учениците се редуват при всяка следваща игра). Така, опознавайки морския свят, учениците ще бъдат по-чувствителни към проблематиката и ще бъдат по-отговорни към опазването му.

Пукльовците е и мощен инструмент за управление на процесите в класната стая. Чрез играта се регулират прояви на неефективно поведение от страна на учениците като неспазване на правилата на играта, прекъсване или говорене едновременно, пренебрегване казаното от другите, свръхактивни и пасивни деца. Пукльовците подпомагат развитието на социалните умения на учениците като емпатия, активно слушане, колективно решаване на проблеми и решаване на конфликти, лидерство и други. В играта се постига добър баланс между индивидуализъм и колективно постижение, засилва се мотивацията за успех и усещането за собствен принос към него, създават се приятелски взаимоотношения.

Скрийншот от играта, предоставен от Красимира Таскова, 120 ОУ „Г. С. Раковски”

Децата от II в клас с радост и удоволствие играят, а след това анализират действията и постиженията си. Търсят стратегии за по-добро справяне. Победителите дават „рецепта за успех“. Родителите също отчитат положителните резултати от играта и подкрепят заниманията ни. Постепенно и други колеги започват да я въвеждат в своите часове по математика, околен свят и час на класа.

Благодарение на тази практика  за себе си научих как да развивам ефективно социалните умения на учениците, а децата се  научават как да изграждат хармонични отношения с хората и как да правят света по-добър. Дискусиите, игрите, състезанията, презентациите  са интересни, динамични, забавни, а положителните емоции са най-важният фактор за добрата памет, за асоциативното мислене и креативността, и мотивират дацата за по-добри постижения в училище.

Красимира Таскова, главен учител в 120 ОУ „Г. С. Раковски“, гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин