По-приобщаваща училищна среда с уютни кътове в коридорите в 104. ОУ "Захари Стоянов", гр. София

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/01/2020 - 12:30
През 2019 г. екипът на 104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София,  обнови общите пространства в училище, благодарение на участието си в проекта „Едно училище за всички“. Училището е партньор на Сдружение за споделено учене ЕЛА от 2014 г. и е един от „ветераните“ по прилагане на Модела за приобщаваща училищна среда. Именно покрай работата си по Модела, училищният екип беше взел решение да подобри, от една страна, климата в училищния екип, и от друга, физическата среда за самите ученици, като я направи по-предразполагаща и приятна за провеждане на часовете и за свободно време в междучасията. Как успяха – разберете в статията.

 

Кои сме ние? Екипът на 104. ОУ „Захари Стоянов“, гр. София

Какво искахме да постигнем? В нашето училище е тясно – има много ученици на малкa площ. Когато се планира среща от някакъв екип, първо се проверява има ли стая, където да се проведе, и тогава се канят хората. Затова да използваме ефективно всички пространства е важно. За класните стаи е направено възможното. Имаме нужда от спокойна и вдъхновяваща среда, която да подпомага разгръщането на творческите възможности.

Проектът „Уютът на дома е в моето училище“ даде възможност чрез създаване на естетически оформени кътове в училищните коридори да създадем условия, за да могат учениците да споделят впечатления, да разговарят за прочетени книги, да разкриват по-пълно своите интереси чрез участия в различни инициативи, да се обединяват около тях, да се сприятеляват, да приобщават към себе си и други, първо като слушатели, а после като творци. Така успяхме да получим не само място за отдих и почивка, но и една голяма, обща, различна и динамична класна стая.

Снимка: 104-то ОУ „Захари Стоянов“, гр. София

 

Как се включи екипът на училището? Идеята на всеки проект обединява различни специалисти. Различното в този беше широкото участие на учениците. Бяха проведени три анкети и конкурс за ученици. Как да променим средата? Как да изглеждат тези пространства? Какви книги да закупим? Как да засадим цветята? Как да изработим предмети за набиране на средствата, предвидени за самоучастие в проекта? Чак накрая дойдоха разговорите с приятели, четенето на книги в междучасията, представянето на личното творчество и много други инициативи. Сега коридорът не е мястото за преминаване, а място, в което да поговориш с приятели за слънчевата усмивка или топлината на пожълтелите есенни листа дори когато навън се лее проливен дъжд.

Снимка: 104-то ОУ „Захари Стоянов“, гр. София

 

Макар че кътовете са създадени едва от няколко месеца, успяхме да проведем час на класа,  дейности в седмицата на  детската книга и изкуствата за деца; „Ревю на книга „Аз прочетох, прочети и ти”; „Маратон на четенето”. Ученическият пресцентър провеждаше  интервютата си в уютните кътове. Там подредихме и изложба на детски рисунки. На 22.05.2019 г. по случай традиционно провеждания в училището „Ден на науките”, ученици от 5 „А” кл. представиха на по-малките своята авторска книга.

Променената обстановка формира ново отношение на децата към дейностите, те се включват с огромно желание. Наблюдава се високо ниво на мотивация. Родителите подкрепиха дейностите по проекта. При неформални разговори  родителите споделят своето удовлетворение от новия начин на оформяне и използване на коридора. Външните посетители одобряват атмосферата, която създават тези кътове.

Как изглежда пространството? Най-добре можете да видите новосъздадените кътове в училищния сайт, където са публикувани различни дейности, проведени в тях, а ако се разходите в едно обикновено междучасие, ще можете да забележите различни групи, занимаващи се с разнообразни дейности.   Създадени бяха  тематични кътове „Сезони“ на 2-рия училищен етаж с пейки за сядане, масички, етажерки с избрани от учениците книги, кашпи с цветя на фона на фототапети. Създадохме печат с името на проекта и го поставихме на всички книги, закупени по проекта. Създадените кътове естетизираха средата, направиха я по-приобщаваща, предразполагаща към разговори, дейности, споделяне, четене или просто отдих.

 

Снимки: 104-то ОУ „Захари Стоянов“, гр. София

 

Каква е промяната за училището? Естетизира се средата, но важното е променената организация и роля на детското участие. Децата знаят, че имат различни роли в училище и могат да инициират и реализират различни свои идеи. Събраха се допълнителни средства за изграждане на подобни кътове и на 3-тия етаж, изцяло по идея на учениците. Оценявайки резултатите от работата по проекта, макар и в съвсем начален етап, колективът избра като приоритет за работата и през следващата учебна година подобряване на учебната среда.

Защо тя е важна за нас? Идеята за използване на нетрадиционните пространства в процеса на обучение доказа своята ефективност и нарасна мотивацията за търсене на нови възможности. Промененото детско участие ще даде възможност за разширяване на училищните дейности и разширяване на ученическото самоуправление.

Как го използваме? Използваме го ежедневно – неформално – децата четат (за наша изненада не само книгите, които са оставени, а и учебник за предстоящия час!; екипи си обсъждат проекти – за нас това е важно, защото групите за разширена подготовка в прогимназиален етап са от различни паралелки) и при планирани събития два класа могат да проведат едновременно среща там, група за разширена подготовка провежда час, обявяват се събития... Използваме го и за вдъхновение – проектът за 3-тия етаж, който самофинансираме, се нарича „Етаж на науките”. Да се готви първият етаж – идва Коледен базар!

Екип от 104. ОУ "Захари Стоянов" - К. Велинова, В. Хартарска, Е. Радева

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин