Представяме Ви обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено...

С удоволствие ви представяме наръчника "Моят отпечатък. Моят глас. Моят избор", който ще ви помогне да въведетете темата за глобалното гражданско образование в работата си с вашите ученици

С удоволствие обявяваме резултатите от конкурса "Моят отпечатък. Моят глас. Моят избор".

Потопете се в пъстрота, светлина, мечти и вдъхновяващи истории, споделени в рисунки.

Чанта за многократна употреба - защо ни е необходима?

"Разбрах, че всеки член на училищната общност има с какво да бъде полезен, когато е  чувствителен, внимателен и отзивчив." Прочетете защо мисли така госпожа Красимира Миленкова от ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Сливница.

С удоволствие ви представяме как госпожа Даниела Петрова от СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе, успява да мотивира и ангажира своите ученици в една подкрепяща и усмихната класна стая

Госпожа Емилия Михайлова от СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд, представя ключови подходи и наблюдавани в практиката ѝ ползи от танцово-двигателната терапия

Психологът Донка Славчева представя опита на СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица, при провеждането на ролеви игри за справяне с тормоза и агресията между ученици.

Госпожа Снежана Блажева представя своя опит с организиарането и провеждането на флашмоб с третокласници за Деня на народните будители като форма на работеща практика за приобщаване, ангажираност, заедност и екипност.

През отминалата учебна година стартирахме партньорство с училища в Национална програма за преодоляване на насилието. Ето как продължи програмата в 31 СУЧЕМ "Иван Вазов".

Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе Третата конференция „Приобщаващи образователни практики“ на 7 ноември 2020 г. За първа година събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде  форум за обмен на идеи, добри практики и контакти.

Тук можете да намерите презентациите, представени по време на конференцията "Приобщаващи образователни практики 2020: Приобщи.се в нови партньорства", която се проведе он-лайн на 7.11.2020 г. по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Представяме Ви обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА с пет онлайн курса за учители:  Запознаване с приобщаващото образование - БЕЗПЛАТЕНИзграждане на приобщаваща...

Конференцията ще се проведе изцяло онлайн на 7. ноември 2020 г. от 9:30 ч. до 13:30 ч. и ще се излъчва на живо и безплатно през фейсбук страницата на Сдружение за споделено учене ЕЛА.

"Всяка практика трябва да се адаптира към съответния социокултурен контекст, в който се намира училището. Всяко дете има своята лична история и е хубаво ние да сме отворени да я чуем." - Иван Пейчев, зам.-директор на НУ "Цани Гинчев", споделя опита на училището

We are happy to present the handbook "My Footprint. My Voice. My Choice", which will help you to introduce the topic of global citizenship education in your work with your students.

С удоволствие ви представяме наръчника "Моят отпечатък. Моят глас. Моят избор", който ще ви помогне да въведетете темата за глобалното гражданско образование в работата си с вашите ученици

"Приобщаващото образование е толкова многолик процес, колкото са участниците в него. " - интервю с госпожа Петя Русинова, директор на НУ "Н. Й. Вапцаров", с. Селановци

"Училището трябва да бъде мястото, в което се чувстваме добре и правим интересни и смислени неща – всички – деца и възрастни – заедно." - интервю с Милена Милева-Дрончева, директор на 98 Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София

С удоволствие обявяваме резултатите от конкурса "Моят отпечатък. Моят глас. Моят избор".

Потопете се в пъстрота, светлина, мечти и вдъхновяващи истории, споделени в рисунки.

"Нека винаги обкръжаващите те хора да бъдат добри хора." пише Милена в писмото до себе си. А вие какво бихте си пожелали?

Симона споделя, че "когато правим добрина на някого, след това се чувстваме страхотно, усещаме че сме живи". А вие как се чувствате днес?

В своето есе Янка ни споделя: "Продължавам да мисля над въпроса: „Как да станат хората по-добри?“ Идвам до извода, че трябва да съчувстват на другите, да се поставят на тяхно място."