Повече от 40 нови добри практики с безплатен достъп в портала Приобщи.се

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/12/2020 - 17:15

Проект „Приобщи.се в нови партньорства“ завършва с повече от 40 статии с добри практики, 10 училища-партньори, конференция за приобщаващи практики с над 180 участници на живо и 8600 гледания на публикуваните в последствие презентации на отделните лектори. Какво стои зад цифрите? Проектът беше едно малко предизвикателство и се осъществи в една истински предизвикателна година. В основата му бе щедростта и готовността за споделяне и взаимопомощ на общността от педагогически специалисти в търсенето на работещи приобщаващи практики.

Вече почти 6 години платформата Приобщи.се е общност и форум, който дава възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование. Над 70 % от потребителите смятат, че безплатните ресурси и статии ги правят по-уверени в работата им. В рамките на проекта бяха създадени над 40 нови статии с практики, приложени в етапите детска градина до гимназия. Статиите са публикувани в Приобщи.се с безплатен достъп за всеки специалист или родител, който има интерес към тази област.
 
Обменът на опит предполага освен желание, и много общуване, което въпреки ограниченията на он-лайн комуникацията, доведе до това партньорските училища да създадат среда за дистанционно споделяне. Конференция „Приобщаващи образователни практики“ беше проведена изцяло онлайн на 7 ноември 2020 г., а двадесет специалисти от 14 населени места се включиха, за да разкажат кои практики правят класните им стаи и учебните им заведения приобщаващи. Събитието може да бъде гледано на запис в профила на Сдружение за споделено учене ЕЛА във Facebook.
 
В споделените практики бяха засегнати теми като интергиране на танцово-двигателната терапия в училище, часове за изграждане на характера, интердисциплинарни уроци, коледна книга на благодарността, приложни комуникативни игри, стая на сътрудничеството, гражданско образование, социално-емоционално и диференцирано учене.

Благодарим на училищата-партньори и колегите, които взеха участие в конференцията като презентатори и слушатели, както и на читателите и приятелите на Приобщи.се  за успеха на проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин