Онлайн Обучения

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Онлайн обученията на Сдружение за споделено учене ЕЛА (от 25.09.2019 г. Център за приобщаващо образование е преименуван на Сдружение за споделено учене ЕЛА) са естествено продължение на обучителната дейност на Сдружението, насочена към надграждане и развиване на знанията и уменията на учителите в областта на приобщаващото образование.

Обученията засягат теми, свързани с различни аспекти на приобщаващото образование и тяхното прилагане на практика.

Актуалните онлайн обучения са: „Запознаване с приобщаващото образование“; „Изграждане на приобщаваща училищна среда“, „Педагогически практики за първи клас: Пътеводител на приобщаващия учител“. Новите теми можете да следите на тази страница.

За подробна информация относно всеки от курсовете, последвайте отделните линкове.