Обучение на Елисавета Таракджи

"Как да включим родителите в училищния живот"

 

„Партньорство с родителите“: Как да включим родителите в училищния живот.

Как да управляваме взаимоотношенията си с родителите.

с обучител Елисавета Таракджи

 

Кога: 25.10.2019 г.

Къде: гр. Бургас, училище Френе, адрес: ул. „Михаил Лермонтов“ №11., гр. Бургас

Брой квалификационни кредити: 1

 

Партньорството с родителите е една от най-интригуващите и предизвикателни теми за педагогическите специалисти. Тя поставя много въпроси и предизвикателства и едновременно с това ангажира емоционално професионалистите.

В отговор на важните и интензивни процеси във взаимодействието между учители и родители създадохме обучение, което акцентира върху ползите от системната грижа, която училището полага за изграждане на ефективни отношения с родителите на две нива – индивидуално (между отделния учител и родител) и групово (общоучилищна стратегия за включването на родителите в училищния живот).

В хода на обучението типични родителски поведения, които затрудняват учителите, ще бъдат представени и обяснени през призмата на психологически феномени, които са характерни за функционирането на всеки човек. Подходите в обучението провокират и подпомагат изграждането на по-задълбочено разбиране на проблематичните за учителите родителски прояви;  специално внимание ще бъде отделено  на необходимите умения за планиране и провеждане на фокусирани (с ясна цел) индивидуални разговори между отделните учители и родители; какви са ползите на това да сме активната страна в изграждането на отношения с родителите; как партньорството с родители се разполага в Модела на Сдружението за изграждане на приобщаваща училищна среда и каква е връзката му с останалите елементи на Модела

Повече информация за обучителя:

Елисавета Таракджи е специалист „Обучение и развитие“ и координатор на пет училища по проект „Едно училище за всички“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Има професионален опит: като педагогически съветник;  в индивидуално и семейно консултиране на деца и семейства; работа с уязвими групи; управление на случай в социалната работа и др. Преминала е базисна подготовка по Позитивна психотерапия, с право за работа по метода под супервизия. Притежава богат опит в управление на групов процес и провеждане на интерактивни форми на обучениe.

Обучението се състои от две части:

Част 1 – Дистанционнa: Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс, подготвен от Сдружение за споделено учене ЕЛА и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване. Он-лайн курсът  ще запознае участниците с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие, които са в основата на Модела за изграждане на приобщаваща училищната среда. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено ежедневно време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie.

Част 2 – Присъственa: Обучение на място  /приложена програма/

Брой квалификационни кредити: 1

 За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през двете части: дистанционна – завършване на електронния курс „Запознаване с приобщаващото образование“ и присъствена – обучение на място по приложената долу програма.

 

Обучението /присъствена част/ ще се проведе на 25 октомври  2019 г.

в сградата на  училище Френе, адрес: ул. „Михаил Лермонтов“ №11., гр. Бургас.

Цена за участие: 80 лв.

При записване до 20 октомври 2019 г.  - 70 лв.

Краен срок за записване за участие: 21 октомври 2019 г.

Таксата включва присъствие на уъркшопа, материали, 2 кафе паузи и лек обяд.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

Местата са ограничени и регистрацията на участниците бъде прекратена при запълване на групата.

 

Начин на плащане - с банков превод.

Данни:
Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева

Основание за плащане:  Името на участника  и обучение 25 октомври 2019 г.  

 

За записване и повече информация: Елисавета Таракджиe.tarakdji@cie-bg.eu , 0878 934 830,

или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63.

 

>>>>>ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - ЛИНК

 

Програма на обучение „Партньорство с родителите“ - присъствена част в училище Френе, гр. Бургас, ул. „Михаил Лермонтов“ № 11

 

25 октомври 2019

08.30 - 9.00 Регистрация

9.00 - 10.30 Сесия 1 - „Добре дошли“ и въведение в темата; предизвикателства в партньорството с родителите в училище

10.30 - 10.45 Кафе пауза

10.45 – 12.15 Сесия 2 - Фокусирани индивидуални разговори с родители

12.15 – 13.00 Обeдна почивка

13.00 – 14.15 Сесия 3 - Групови формати за родители

14.15 – 14.30 Кафе-пауза

14.30 – 15.30 Сесия 4 – Ефективно планиране на партньорството с родителите - обмен на опит

15.30 – 16.00 Обратна връзка и закриване на обучението

 

Самостоятелна работа след обучението: Всеки участник има възможност, в срок от един месец след датата на провеждане на присъствената част на обучението, да предостави по и-мейл писмена разработка на своя идея за нов подход в партнирането с родителите на своите ученици на база на опита получен/обменен по време на обучението, и да получи обратна връзка и насоки от водещия.

Важно задължително условие! Удостоверения за преминато обучение и 1 квалификационен кредит ще бъдат връчени на участниците, които са преминали и завършили двете части на обучението - дистанционна  и присъствена.