Обучение на Елисавета Таракджи

 

„ПАРТНЬОРСТВОТО С РОДИТЕЛИТЕ“: КАК ДА ВКЛЮЧИМ РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ. КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СИ С РОДИТЕЛИТЕ.

с обучител Елисавета Таракджи

 

Партньорството с родителите е една от най-интригуващите и предизвикателни теми за педагогическите специалисти. Тя поставя много въпроси и предизвикателства и едновременно с това ангажира емоционално професионалистите.

В отговор на важните и интензивни процеси във взаимодействието между учители и родители създадохме обучение, което акцентира върху ползите от системната грижа, която училището полага за изграждане на ефективни отношения с родителите на две нива – индивидуално (между отделния учител и родител) и групово (общоучилищна стратегия за включването на родителите в училищния живот).

 

 

Цена за участие: 80 лв.

При записване до 20 октомври 2019 г.  - 70 лв.

Краен срок за записване за участие: 21 октомври 2019 г.

Таксата включва присъствие на уъркшопа, материали, 2 кафе паузи и лек обяд.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

Местата са ограничени и регистрацията на участниците бъде прекратена при запълване на групата.

Начин на плащане - с банков превод.

Данни:

Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева

Основание за плащане:  Името на участника  и обучение 25 октомври 2019 г. 

За записване и повече информация: Елисавета Таракджиe.tarakdji@cie-bg.eu , 0878 934 830,

или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63.

 

Благодарим Ви! Очакваме ви!

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.