Уъркшоп на Колин Гасамис и Димитър Лазаров

.

Уъркшоп за педагогически специалисти на тема

Социално-емоционални умения  в приобщаваща класна стая“

с обучител от САЩ – д-р Колин Гасамис

Кога: 7 октомври  2019 г., 09:00 - 17:00 ч.

Къде: Читалище Хамалогика, адрес: гр. Бургас,ул. „Шейново“ № 24

 

На какво се дължи предизвикателното поведение на учениците в клас? Как можем да структурираме времето и пространството в класната стая, така че да създадем предпоставки за поведение, което подпомага ефективното учене и участие в клас? Как да подкрепим отделни ученици, за да могат да останат спокойни и да учат успешно в група?

Отговорите на тези въпроси ще можете да потърсите заедно с

д-р Колин Гасамис, гост-обучител от САЩ, преподавател във Вашингтонският университет, Сиатъл и Димитър Лазаров, образователен експерт от Център за приобщаващо образование

по време на еднодневен интерактивен уъркшоп за учители, който ще се проведе

на 7 октомври  2019 г. в читалище Хамалогика, гр. Бургас

Обучителят ще обърне внимание на:

  • социално-емоционалното учене и влиянието му върху поведението на учениците;
  • стратегии за ефективно управление на класната стая;
  • интерактивни методи за преподаване, които подпомагат ученето и участието;
  • индивидуална оценка на поведението на ученик и планиране на дейности за подкрепа.

Колин Гасамис ще бъде в България по покана на Център за приобщаващо образование като партньор по Програма „Едно училище за всички“, реализирана с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

В рамките на посещението си д-р Гасамис ще вземе участие в Международна конференция Приобщаващо образование 2019 г. на 5 и 6 октомври в гр. Поморие

Повече информация за обучителите:

д-р Колин Гасамис е преподавател във Вашингтонския университет, Сиатъл. Фокусът на работата му е върху разработване и прилагане на методики за подкрепа на грамотността и социалното поведение при ученици в риск от обучителни трудности. Има изследователски и преподавателски опит по темите: грамотност, подкрепа на позитивното поведение и добри практики за индивидуално планиране и подкрепа на поведението.

Прегледайте Статии от д-р Колин Гасамис на priobshti.se

Обучителният експерт от Център за приобщаващо образование, Димитър Лазаров разработва съвместно с обучителя от САЩ програмата на събитието, така че да отговаря в най-пълна степен на спецификите на българската среда.

 

Уъркшопът ще се проведе на английски език с консекутивен превод на български.

Цена за участие: 120 лв.

При записване до 25 септември 2019 г.  - 100 лв.

Таксата включва присъствие на уъркшопа, материали, 2 кафе паузи и лек обяд.

Организаторите не покриват разходите по транспорт и настаняване на гостите.

Местата са ограничени и регистрацията на участниците ще бъде прекратена при запълване на групата.

 

Начин на плащане - с банков превод.

Данни:
Титуляр на банковата сметка: Център за приобщаващо образование

Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане:  Име на участника  и обучение 7 октомври 2019

> ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация: Димитър Лазаров, d.lazarov@cie-bg.eu, 0899 56 07 58, или офис на Център за приобщаващо образование, (+359 2) 870 20 63.

 

Предварителна програма

9:00 - 10:30 Сесия 1: Запознаване. Социално-емоционално учене и неговото значение за ефективното управление на класната стая

10:30 - 11:00 Кафе пауза

11:00 - 12:30 Сесия 2: Позитивна и структурирана атмосфера в класната стая - дейности и стратегии за насърчаване на общуването, участието и ученето

12:30 - 13:30 Обяд

13:30 - 15:00 Сесия 3: Оценка на предизвикателното поведение на ученик и планиране на работата с него

15:00 - 15:30 Кафе пауза

15:30 - 17:00 Сесия 4: Групова работа по конкретна тема от уъркшопа