Уъркшоп на Колин Гасамис и Димитър Лазаров

 

Уъркшоп за учители на тема „ Социално-емоционални умения  в приобщаваща класна стая“ с обучител Колин Гасамис от САЩ

На какво се дължи предизвикателното поведение на учениците в клас? Как можем да структурираме времето и пространството в класната стая, така че да създадем предпоставки за поведение, което подпомага ефективното учене и участие в клас? Как да подкрепим отделни ученици, за да могат да останат спокойни и да учат успешно в група?

Отговорите на тези въпроси ще можете да потърсите заедно с Колин Гасамис по време на еднодневен интерактивен уъркшоп за учители.

Кога: 7 октомври 2019 г.

Къде: Читалище Хамалогика, адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 24.

 

 

Цена на обучението: 120 лв.

При записване до 25 септември 2019 г.  - 100 лв.

Местата са ограничени.

Данни за плащане по банков път:

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Банка: УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG85UNCR70001523115044

Валута: Български лева
Основание за плащане:  Име на участника и 7 октомври 2019 г.

 

Благодарим Ви! Очакваме ви!

Моля да имате предвид, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.