Отговорни деца

Споделената грижа учи на отговорност

Споделената радост и споделената грижа ни правят истински свързани помежду ни и с всичко, на което посвещаваме времето и енергията си. Нашите деца са умни и добри, имат неизчерпаем заряд от въображение, смелост и воля. От нас зависи да им помогнем да ги насочат в посока, в която от тях ще се родят обич, приятелства, грижа и уважение. Чувството за отговорност идва, когато повериш нещо на някого и го оставиш да се учи от тази отговорност, когато го окуражаваш и си му добър пример със собствената си креативност и постоянство.

Чанта за многократна употреба - защо ни е необходима?

Конкурс за устойчиво развитие за деца от 7 до 14 г.

Тук сме обобщили накратко ползите за децата от участието им в проект "Моят отпечатък, моят глас, моят избор".