Отговорни деца

Споделената грижа учи на отговорност

Споделената радост и споделената грижа ни правят истински свързани помежду ни и с всичко, на което посвещаваме времето и енергията си. Нашите деца са умни и добри, имат неизчерпаем заряд от въображение, смелост и воля. От нас зависи да им помогнем да ги насочат в посока, в която от тях ще се родят обич, приятелства, грижа и уважение. Чувството за отговорност идва, когато повериш нещо на някого и го оставиш да се учи от тази отговорност, когато го окуражаваш и си му добър пример със собствената си креативност и постоянство.

Тук сме обобщили накратко ползите за Вашите ученици от участието им в проект "Моят отпечатък, моят глас, моят избор".

 

Станете ни пратньор във вълнуващ проект за детско участие - за ученици от прогимназиален етап и училища от гр. София.

Търсим училища-партньори за проект за детско участие и устойчиво развитие в училище. Как да кандидаствате, вижте в статията.