eTwinning - най - вълнуващата образователна общност в Европа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/05/2023 - 17:30

Калинка Русалова, начален учител ЦОУД в ОУ „Васил Левски“, град Пловдив споделя опита си от европейска платформа за общуване между учители, ученици и директори. Практиката беше представена на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019 и се прилага в начален етап. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019Настоящата статия е актуализирана и допълнена версия на тази от 2019 г., която можете да откриете тук

 

Работя като учител ГЦОУД, ОУ „Васил Левски“ гр. Пловдив с ученици от начален етап.  Щастлива съм тук сред прекрасен колектив от колеги и ръководство, което се стреми да направи учебното заведение желано и комфортно място за всички, прекрачили училищния праг. Ежедневно имаме по два часа Занимания по интереси.  В тези часове планирам и осъществявам дейности, които ще спомогнат за развитието на класа в още по- благоприятна посока. Учениците ги очакват, защото знаят, че съм им подготвила приятни изненади, ще научим нещо полезно и ще се забавляваме.

 

Повече от осем години заедно с моите ученици работим с eTwinning проекти. eTwinning е платформа, която обединява учители, ученици и директори, които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и накратко – да бъдат част от  част от най - вълнуващата образователна общност в Европа. Порталът на eTwinning е отправна точка към света. Достъпен на 28 езика и предлага новини от eTwinning страните, възможности за професионално развитие, информация за различните видове отличия, както и примери за успешни проекти. Към момента платформата все още се актуализира и може да се открие  на този адрес  https://school-education.ec.europa.eu/bg/etwinning. Тази първа версия на платформата предоставя на еТуинърите основните услуги за намиране на партньори и разработване на проекти.           Допълнителни функции ще бъдат достъпни  през следващите месеци. Присъединявайки се към eTwinning, ние – учителите както  и други училищни специалисти, можем  да се възползваме от безкрайни възможности. Идеята на проекта може да се разгърне и продължи в проект по Еразъм, където да се осъществят междуинституционални партньорства с цел обмяна на добри практики. В European School Education Platform пространството на eTwinning предлага проектни комплекти, примери от практиката, препоръки и онлайн среда, в която еТуинърите могат да общуват, да създават проекти, да споделят и да учат заедно със собствено темпо и според своите интереси. До момента съм участвала в  43 eTwinning проекта, като една не малка част от тях са отличени с Национален знак за качество. Това високо отличие дава възможност на училището да се бори за  „eTwinning училище“. Училищата, удостоени със знака „eTwinning училище“ са образец на принципите, които вдъхновяват eTwinning – споделено лидерство, сътрудничество и споделяне, учениците като двигатели на промяната, приобщаване и педагогически иновации. Признават се като лидер в сферата на дигиталната практика, иновативните подходи с успешно реализирани еТуининг проекти; сформират европейска мрежа от водещи eTwinning училища, за да вдъхновят бъдещото развитие на eTwinning.