СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе - приятелства и подкрепа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/12/2020 - 17:30
Като част от проект "Приобщи.се в нови партньорства" нашият екип имаше възможност да се запознае с 10 партньорски училища и техните екипи. Как ги видяхме ние - споделяме в следващите няколко статии.

 

За никого не е новина, че през 2020 г. се запознавахме с нови колеги по телефона и виждахме   със стари приятели в он-лайн платформите. Така се случи и нашето общуване със СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе.
Познаваме госпожа Даниела Петрова отдавна и знаем за чудесните й инициативи, които ангажират вниманието на нейните ученици и ги учат да работят в екип. Повече за тях можете да прочетете в нейната статия за Приобщи.се „На училище с усмивка – мисия възможна“. А дотогава ви каним да помислите за собствената си практика, идеи и цели чрез нейните думи: „За да бъдем запомнени и обичани от децата, трябва да сме различни, интересни и да успяваме да достигнем до детския свят такъв, какъвто е той в момента, защото всяко следващо поколение идва с нови интереси, нови възможности и обогатява и нашите собствени знания. След всяка среща с нови ученици, учителят не може да остане същият. Винаги трябва да се старае да е по-добър от предния път, за да успява да следва тенденциите на бързоразвиващия се свят.“

Като част от проекта се запознахме и с г-жа Румяна Павлова, логопед и ресурсен учител, която ни разказа как и защо „доброто трябва да продължи“ и с г-жа Петя Георгиева, учител по БЕЛ, която ни припомни колко много означават добрите думи, позитивното общуване и взаимното ценене.

Снимка: СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Не можахме да посетим училището, но успяхме да се  запознаем с него он-лайн. От сайта му разбираме, че за училището е важно децата да обичат да четат, да са инициативни и активни.  Това е първият сайт на училище, който виждаме да има секция „Учениците говорят“ и безспорно това е училище с един от най-активните ученически съвети, за благородните и творчески инициативи на който разбираме от страницата му във социалните мрежи. По всичко личи, че семенцата за добрина, взаимопомощ и приятелство, подкрепяни от педагогическите специалисти в училището, покълват и се развиват в красиви постъпки.

Сигурни сме, че когато някой ден посетим училището на живо, впечатленията ни за позитивна атмосфера и взаимно уважение и подкрепа, ще се потвърдят.

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин