Кажи на другите, че ги обичаш

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/12/2020 - 17:00
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства".

Часът на класа не е час за оформяне на училищна документация, в него не влизат само задължителните теми за гражданска и противопожарна защита, за безопасност на движението. Това е възможност да се формира колектив, който да работи чудесно като екип и едновременно с това в него да се изявят индивидуалности – ярки и неповторими. Вариант на урока съм провеждала и по мярката „Без свободен час“. Протече много успешно, защото накрая ми благодариха за емоцията, а дори не знаеха каква изненада ще получат следващия път!

Целта на упражнението е да покаже на учениците, че проявата на внимание и уважение има огромно значение за тези, които са до тебе – съученици, приятели, семейство (вдъхновена е от учителката-монахиня Сестра Хелън от училището Сейнт Мери в Морис, Минесота, САЩ).

Задачата към учениците :

 1.Спомнете си колкото можете повече думи за обич и уважение.

 2.Направете списък на класа и запишете срещу всеки най-хубавото, което сте видели у него. Обръща се внимание, че трябва да се пише само най-хубавото и да се постараят да подбират различни думи за всеки.

Като резултат:

Вариант 1

Учителят събира листата и прави нещо подобно на това, което е направила сестра Хелън – обобщение за всеки с думите на съучениците му. В зависимост от календарното време, в което е проведен урокът, може да се получат картички за Коледа, Нова година, Св. Валентин, или просто в един обикновен час в училище. Така изглеждат едни от картичките за приятелство, които подготвих след такъв час. Всички са много щастливи да прочетат какво са написали съучениците за тях!

Снимка: Петя Георгиева

Вариант 2

Може да се изработи табло: „Най-добрият клас, който познавам”, изобразяващо дърво, чиито листа са от хубавите качества на нашите приятели... Още в час класът рисува дървото и всеки ученик пише най-доброто качество на своето другарче. Ако се работи с по-малки ученици, може да се изрежат цветни листенца и върху тях да се напишат качествата.

Вариант 3

На учениците се поставя домашна работа-проект „На съучениците с любов” - донасят прекрасни  мултимедийни презентации по темата. Показвам снимка на едно нетрадиционно решение на задачата от ученик от групата, изучаваща руски език /картичките са на руски ез./

Снимка: Петя Георгиева

Обещавам ви незабравим финал! Усилията си струват. Резултатът винаги е различен с различните класове, но винаги е емоционален и запомнящ се!

   Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Петя Георгиева, учител по БЕЛ, СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин