Обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА с 5 курса за педагогически специалисти

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/10/2020 - 22:00

Представяме Ви обновената обучителна платформа на Сдружение за споделено учене ЕЛА с пет онлайн курса за учители: 

  • Запознаване с приобщаващото образование - БЕЗПЛАТЕН
  • Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики;
  • Партньорство с родителите;
  • Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител;
  • Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап.

Курсът Запознаване с приобщаващото образование е в подкрепа на всички, които са ангажирани с образованието искат да изследват собствените си нагласи, да проверят знанията си за приобщаващото образование и да придобият нови такива.  Курсът бе пуснат за първи път през 2016 година на сайта Приобщи.се , а оттогава повече от 2 600 човека са се записали за него. Преди включването му в новата платформа курсът беше обновен. 
 
В центъра на Изграждане на приобщаваща училищна среда: Принципи и практики е методологията за изграждане на приобщаваща среда, наречена Модел “Едно училище за всички”, и нейното прилагане в практиката. Курсът въвежда в принципите на училищното организационно развитие и промяна, които са в основата на изграждането на приобщаваща училищна среда, както и в теоретичните и практически измерения на Модела “Едно училище за всички”. Обучението за работа по Модела включва запознаване с основните принципи за успешното му прилагане и практическа работа с инструментите за въвеждането му в училище. Курсът е предназначен за директори, учители и училищни екипи, които искат да работят активно и целенасочено по посока изграждане на приобщаваща среда. 

Курсът Партньорство с родителите има за цел да подкрепи учителите в изграждането на по-пълноценни партньорски отношения с родителите. Той дава информация за често срещани родителски поведения, които представляват предизвикателство в работата на всеки учител, предлага психологически обяснения, нови подходи, различни перспективи на мислене и принципи, следването на които биха могли да улеснят ежедневната работа с родителите.
Курсът е предназначен за учителите от всеки образователен етап. Подходящ е и за директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, ресурсни учители, студенти по педагогика, и специална педагогика.

Курсът Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на приобщаващия учител има за цел да подкрепи учителите в мисията им да научат учениците да четат, пишат и смятат, да ги мотивират, да им помагат да растат уверени в способностите си, да се чувстват част от общност, която ги приема и подкрепя. Докато изпълняват тази мисия, учителите често виждат много знаци за проблеми и затруднения. Бихме искали с този курс да улесним тяхното своевременно и правилно улавяне и разчитане. Важен аспект от процеса на учене е и емоционалното развитие на учениците. Затова в рамките на този курс е отделено специално внимание на емоционалното благополучие, както и техники, с които учителите могат да го подпомогнат. Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап, като би бил полезен и за учители ЦДО, ресурсни учители, студенти по педагогика и по специална педагогика. 

Целта на  курса Преподаване с разбиране. Как да подкрепим учениците в прогимназиален етап е да подкрепи учителите, които работят с ученици в т.нар. „трудна“ възраст - годините между 11 и 14. Курсът дава информация как емоциите влияят на ученето и защо е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват. Запознава със значимостта на поставянето на детето в центъра на образователния процес и подпомага планирането на преподаването спрямо силните и слабите му страни. Отговаря на въпросите защо е важно да се насърчават учениците да бъдат рефлексивни към собственото си учене и как могат да бъдат окуражени да използват подходящи стратегии, за да подобрят ефекта от ученето си.

Онлайн обученията също са подходящи и за специалисти, студенти, родители и всички, които искат да обогатят знанията си по темите. Тези обучения отразяват опита на Сдружението в работата му с над 200 училища през последните 20 години, както и работата по Модел "Едно училище за всички", изграден с подкрепата на Фондация Америка за България.
 

Влезте и изберете своето обучение тук: https://e-learn.ela-bg.eu/bg

Всички курсове са на индивидуална цена от 49 лв. с отстъпки за екипи. Курсът "Запознаване с приобщаващото образование" е безплатен.

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин