Светът през детските очи – фотография за малчугани

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/08/2019 - 16:15

 

Милена Георгиева-Шишкова, учител и Ели Грозева, директор в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив, представят как съвместно с родителите успяват да увлекат децата по фотографското изкуство. Практиката бе представена по време на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019 и е приложима както в предучилищна възраст, така и в начален етап. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

                               

„Новото време ражда и нови изкуства”
Хайнрих Хайне

 

Динамиката на процесите в развитието на съвременния свят е предизвикателство за креативните педагози. Тя налага да се вземат адекватни и оригинални решения, които взимат предвид разнообразието на детската индивидуалност и интензивното психо-физическо развитие на подрастващите. Водещ мотив в ежедневието на детския учител с възрожденски дух е не само любовта към децата, но и умението да се съчетаят традиционните методи за преподаване с иновативни подходи, овладяването на технологични умения, които днес са неизменна част от живота на младото поколение.

В началото на учебната  2014/2015 година в Подготвителна група „Слънчице” на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив, започна проект за работа с децата и семейството – Фотоателие „Усмивкa”, част от цялостната стратегия на детската градина за развитие на творческия потенциал на децата чрез изскуства в условията на съвременната детска градина. Идеята за него възникна спонтанно от стремежа на децата и родителите в групата и да съхраняват интересните и неповторими моменти от живота в детската градина. Съществуващата Фейсбук група „Слънчице“ улесни комуникацията, обмяната на информация и съхраняването на готовите продукти. 

Като изкуство фотографията е чудесно средство за творческо себеизразяване. Тя насърчава децата към нови начини за възприемане на действителността и учи на определен тип комуникация. Помага за по-критичен поглед към визуалното, но също така е и забавна и може да бъде чудесно хоби. Не е изненадващо, че децата обичат да правят снимки. От всички форми на изкуството, фотографията изисква най-малко сръчност, а в същото време позволява на децата да изразят това, което мислят и чувстват.

Снимка: ДГ "Осми март", гр. Пловдив

Цели на проекта:

 • усъвършенстване на съгласуваността и сътрудничеството между педагогическия екип и семейството за по-добра образователна среда за живот и развитие;
 • повишаване на професионалните умения на учителите и педагогическите компетенции на родителите в процеса на творческо взаимодействие.

Приоритети:

 • организиране на покрепяща среда за ранно откриване и стимулиране изявата на детските интереси и способности;
 • привличане на родителите като партньори и приятели при възпитаване на социално-нравствени ценности у децата;
 • формиране на умения за координация, композиция, цветоусещане, устойчив интерес, наблюдателност, самооценка, работа в екип;
 • стимулиране интелектуалното и емоционално израстване на личността на детето като превенция на агресията;
 • съхраняване на ценностите и традициите на народа ни и на другите европейски култури;

Теми и дейности:

 • Какво е фотография? Кой я е измислил? Къде се използва? Защо е важна?
 • На мен за какво може да ми бъде полезна в живота? Хоби? Професия?
 • С какво може да се снима? Видове фотоапарати. Устройство. Грижа за фототехниката. Как да я пазим и използваме правилно?
 • Тематично занимание: „Моите приятели“, „Моята ваканция“.
 • Какво е композиция? Правила. Защо ни трябва?
 • Тематично занимание: „Моето семейство“, „Настроения“.
 • Какво да снимаме? Каква гледна точка да изберем?
 • Тематично занимание: „Моята Коледа“/E-twinning проект „My house is your house”
 • Какво е преден и заден план?  Къде да е фокусът?
 • Тематично занимание: „Светът е оцелял, защото се е смял“.
 • Видове фотографии: пейзажна и портретна фотография.
 • Тематично занимание: Селфи с моята любима играчка.
 • Видове фотографии: Микрофотография. Нощни снимки. Как да използвам фотоапарата най-добре?
 • Тематично занимание: „Мамините гозби“
 • Как да използвам фотоапарата най-добре?
 • Тематично занимание: „Супер татко“, „Ловци на духове“
 • Тематична изложба: „Усмивките на детството“.                                               

По достъпен начин децата бяха запознати с историческото развитие на фотографското изкуство, старите фотоапарати, основните части и аксесоари, жанровото разнообразие, възможностите за обработка на продукцията. Интерес предизвика не само поднесената презентация, но и фотоапарати, аксесоари и снимки, предоставени от родителите.

Творческата среща с професионален фотограф – родител на дете от групата,  бе важен момент в реализирането на проекта. Вълнението и изключителният интерес от досега с уменията и знанията на професионалиста се оказаха сериозен стимул за детската любознателност и креативност. В непринудена творческа атмосфера, децата имаха възможност да работят с професионална фотографска техника, да наблюдават фотоефекти в реално време и да изпитат наслада от направените снимки.

Изработването на фотоколажи на тема „Моята семейна ваканция“ бе поредното предизвикателство за екипна работа в семейството по идея на родител от групата.  Част от родителите се обединиха около идеята и споделиха  детските впечатления от съвместни приключения и пътешествия.

Важна стъпка бе запознаването с начини за компютърна обработка на снимковия материал и овладяването на основни умения за това. Новото време има своите нови изкуства и за креативния педагог е особено вълнуващо  да създава възможност за изява в тях, да усвоява заедно с децата технически умения и да насърчава творческия порив.

Снимки: ДГ "Осми март", гр. Пловдив

В проведения Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2015, Фотоателие ‚Усмивка" дебютира с фотоколажи и компютърна рисунка, завоювахме престижни награди в категория „Колаж" /5-6 годишни/.

Послучай 1 юни – Ден на детето и 40-годишния юбилей на детското заведение бе организирана фотоизложба „Усмивките на детството“ съвместно с администрацията на район Южен в гр. Пловдив. Изложбата предизвика голям интерес у деца, родители, учители и общественост, а една от най-запалените млади фотографки спечели трето място в Международния фотографски конкурс на NAТIONAL GEOGRAFIC 2015 в категория „Удивителни животни“. Щастливи сме, че „запалихме“  малкото плахо огънче на вдъхновението и постоянно подкрепяме детските стремежи за изява.

Сътрудничеството с родители и професионалисти във фотоателието зарежда творческия ентусиазъм на децата. Усъвършенстват се начините за комуникация чрез социалните мрежи, видеосподеляне, изложби. Проектът имаше още един важен резултат – родителите са наши съмишленици, помощници, партньори, действащи с желание, енергия, и отговорност. Организирането и реализирането на такъв тип съвместни дейности е изключително полезно за развиване на личностните и професионални качества на участниците.

Заниманията с фотографското изкуство стимулират развитието на изобретателността и креативността у детето. Когато децата биват насърчавани да експериментират, да поемат рискове и да опитват нови неща по време на творческия процес, те развиват своето иновативно мислене, което ще им е от полза като възрастни. Нестандартното мислене и способността да взима самостоятелни и различни от клишетата решения ще превърнат всяко дете в предпочитан и търсен специалист.

За педагогическия ни екип, това е уникален творчески експеримент с перспектива за развитие.

 

Милена Георгиева-Шишкова, учител, и Ели Грозева, директор в ДГ „Осми март“, гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин