С големи и малки ученици по пътя към гражданското общество

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/06/2019 - 09:15

 

Практиката е пример за осъществяване на дейности, които обвързват материала от начален и гимназиален етап по дадена тема, върху която учениците работят заедно. Светла Филева, учител в група ЦОУД и учител по „Етика и право“ и „Свят и личност“ в гимназиален етап в СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново, сподели своя опит на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. Практиката е приложена в начален и гимназиален етап. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

 

СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново е второто по големина средно училище в община Велико Търново. Отваря врати през 1985 година. Броят на учениците, които към днешна дата се обучават в него, са повече от 650. През учебната 2018/2019 година съм учител в група ЦОУД  ІІ  клас и учител по „Етика и право“ в Х клас и по „Свят и личност“ ХІІ клас.

СУ „Вела Благоева“ е инициатор на общински конкурс, посветен на честванията по повод 140 години от приемането на Търновската конституция.

Идеята да се опитам да обединя вниманието на учениците в различните възрасти дойде в процеса на работата ми в настоящата учебна година. Тематичното съдържание на разпределенията ми в работата с учениците от II и X клас позволяват съвместни уроци за овладяване на знания. Темата за Конституцията на България е част от тематичното ми разпределение по дисциплината „Етика и право“. Знанията за основния закон на държавата, структурата на властта и видовете власт са важна съдържателна част от програмата на десетокласниците. В групите ЦОУД, часовете за „Занимания по интереси“ позволяват широк обхват от дейности, които да разнообразят  вниманието и обучението на децата. Особен акцент в заниманията с второкласниците са темите на Гражданското образование.

Конкретен повод да обединя работата си с II и XII клас беше тържественото честване на 140 години от приемането на първата конституция на България – Търновската. Център на това честване е родният град на моите ученици. Всичко това беше чудесна възможност да представя на децата:

  • историческото значение на създаването на Конституцията;
  • приноса на Велико Търново като духовен и исторически център на държавността;
  • по увлекателен и ненатрапчив начин да покажа как може да се учи с по-големите ученици за важни неща от учебната програма;
  • да насърча учениците да участват в конкурса, обявен по повод честванията, посветени на конституционалното начало.

Организацията започна с разпределянето на десетокласниците в 4 екипа. Всеки от тях трябваше да подготви презентация на тема: „Конституцията на България“ по зададени критерии. Всеки екип избра своята аудитория в начален етап. Идеята се разви в посока всяка презентация да е съобразена с възрастовите особености на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас.

Снимка: Светла Филева, СУ "Вела Благоева", гр. Велико Търново

Трябва да призная, че подготовката по екипи в Х клас премина бурно и трудно, но презентациите бяха създадени, а презентаторите – развълнувани. Осъществена беше добра организация със съдействието на класните ръководители по екипи от начален етап и с учителите от целодневните групи. Съвместните часове преминаха интересно и за десетокласниците, и за учениците в начален етап по класове.

За гимназистите беше важно да се отнесат отговорно и прецизно с поставената задача, да съумеят да я представят по интересен, лек и увлекателен начин, а за учениците в началните класове да получат знания, които тепърва ще „срещнат“ в учебната програма в различни часове.

Празникът, посветен на Първата българска конституция във Велико Търново, беше прекрасен повод да продължим изнесените уроци, посветени на историческото значение на основния закон за държавността.

И второкласниците, и десетокласниците присъстваха на открит урок по темата и се включиха в празничното шествие във Велико Търново. В открития урок участие взе и Омбуцманът на България г-жа Мая Манолова. Тя говори за правата на гражданите, достъпа им до институциите и възможностите Омбуцманът да влияе и помага на хората в трудни житейски ситуации. Отдели специално внимание на възможностите на децата да се обърнат към институцията на Омбуцмана.

С тази непредвидена среща, идеята за урок по Конституция  „С големи и малки ученици по пътя към гражданското общество“ имаше своето чудесно развитие и продължение към темата „Правата на децата и институциите, които ги защитават“.

В следващото ни занимание с учениците от 2-ри и 10-ти клас посетихме музей „Възраждане и учредително събрание“ и проведохме изнесен урок. Големите ученици разведоха второкласниците из музейните зали и им показаха ценни експонати и портрети на създателите на конституционното начало. С интерес обиколиха залата, където е подписана Конституцията и изложения звънец, с който председателят на Великото народно събрание е оповестявал началото и края на заседанията в залата. Първообразът на Търновската конституция предизвика най-голям интерес у учениците.

В края на изнесения урок в музея второкласниците подариха по една Конституция на Република България, подготвени от ръководството на училището ни.

И както народното поверие гласи, че „всяко добро ражда добро“, направеният от училището жест, породи желание у тях да препишат действащата Конституция на България – спонтанно желание, превърнало се в обща, споделена, осъществена и с милото участие на второкласниците, инициатива.

  

Научени уроци

В работата на учителя има много импровизация, провокация, идейност…

Всеки трябва да е готов да отрази настроението, да предизвика любопитството на учениците във времето и мястото, в което е призван да преподава. Не винаги можем да правим нещо ново, запомнящо се и различно. Но това би било по-лесно, ако се споделят идеи, които да се развиват и припознават. Нямам самочувствие на новатор, нито на откривател. Просто се опитвам да се възползвам от времето, мястото и възможностите, които откривам, за да направя работата си по-интересна, по-смислена и удовлетворяваща.

Няма трудни и особени теми за учениците. Има широта на мисленето и перспективата за учителите. Да увлечеш учениците по дадена тема означава да „вместиш“ темата в тяхното ежедневие и то така, че да я направиш желана, забележима, значима и полезна за техния опит и бъдеще. Убедена съм, че преподаването е приобщаване, привличане, съмишленичество и споделяне.

За себе си научих, че практиката „ученици да обучават ученици“ работи тогава, когато темата е интересна и любопитна за двете възрастови групи. Големите ученици учат бързо и прилагат новите технологии, без да приемат постигането на целта като „задължителна задача“. И разбират за отговорността си само тогава, когато се изправят лице в лице с изпълнението на задачата си. Удоволствие е да видиш самочувствието и себеуважението в очите им, когато всичко е приключило  за тях. Чувството за отговорност и концентрацията са максимално пълноценни. Работата в екип стимулира креативността и отговорността на не толкова сериозните. Възможностите за изява са полезни за самооценката и себеуважението на  учениците.

Следата, която оставят спомените от тези съвместни изнесени уроци, е незабравима.

Доказателство за това са отговорите на учениците в обратната връзка, която поисках от тях. Най-ярките им спомени са свързани с посещението на музея, разглеждането на копие на Търновската конституция, общуването с учениците от другия етап и подаряването на конституцията от малките на големите.

Ето и някои от техните коментари:

„Няма по-хубав момент от този, в който учиш по-малки от теб, а имено второкласниците. Всеки от нас /гимназистите/ си избра едно дете, което да води….“;

„Най-яркият ми спомен е, че видях копие на Първата конституция. Ние отидохме в Музея с Х клас. Ще запомня и срещата с Омбуцмана на България.“

„В Музея ни заведоха 10-ти клас и ни разказаха какво е конституцията – най-важният закон във всяка държава. Видяхме копие от Първата конституция на България.“

Ученето е лесно и полезно за малките, когато големите ги водят.

Ученето се превръща в отговорност за големите, когато малките ги следват.

Светла Филева, учител в група ЦОУД и учител по „Етика и право“ и „Свят и личност“ в гимназиален етап в СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин