Участието в конкурси и извънучилищни инициативи като средство за повишаване на интереса и мотивацията за учене по природни науки в прогимназиален етап

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
15/07/2019 - 11:30

 

Практиката е споделена от д-р Стефан Петров, учител по природни науки в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София, на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

 

 

Настоящата практика е стратегия за развиване на интереса към природните науки в прогимназиален етап и предпоставка за подобрена способност за учене и развитие на комуникативните, медийните и социалните компетенции на учениците. Тя не само подобрява ефективността на учебния процес, но е от решаващо значение за успешното им професионално ориентиране.

Участието на ученици в национални състезания и конкурси не е нов елемент в сферата на природните науки. Обяви, покани и регламенти на подобни мероприятия се предоставят регулярно от регионалните инспекторати в обобщен и удобен за учителите формат. По този начин всеки учител разполага с достъпна информация за предстоящи конкурси, в които би могъл да поощри учениците си да участват.

Интересът на учениците към подобни прояви е висок и това ме подтикна да приложа настоящата практика и да споделя избрани моменти от постиженията на своите ученици. Нашето училище се гордее с участието на презентатори в „По стъпките на учените в региона” – част от Европейската нощ на учените 2018, художници и автори на есета в „Растенията на утрешния ден” и фотографи-природолюбители в „Природата на България през моите очи”. Емблема на нашето училище е присъединяването му към осиновителската програма на Зоологическа градина – София.

2018/2019 учебна година бе увенчана с две трети места в областите физика и химия, съответно в конкурс за най – добър доклад за ученици и студенти в областта на ядрената енергетика, както и на Празника на химията по случай 150-годишнината от публикуването на Периодичната таблица и 185-годишния юбилей от рождението на нейния създател Дмитрий Менделеев. На традиционния конкурс за модели на обекти, процеси и явления „Биологията – интересна и достъпна” наш екип получи специалната награда на журито за „Зайците на Фибоначи” – модел с ясно изразени междупредметни връзки.

Повечето от конкурсите с наше участие бяха организирани от представители на университетските среди (Технически университет, Биологически факултет, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Св. Климент Охридски” и др.), с което бих искал да подчертавя колко важен за мен и за моите възпитаници е контактът с представители от научната общност.

Вдъхновението да реализираме толкова разнообразни дейности и да споделим постиженията си се роди от заразния детски ентусиазъм и интерес към новото, непрекъснатото любопитство и желание за реализация. Убедено считам, че тази практика би била полезна особено на колеги, чиято работа е свързана с ученици, които трудно постигат високи успехи на олимпиади и външно оценяване. Приобщаването на ученици в национални състезания чрез разнообразни дейности ще ги мотивира силно и ще разгърне потенциала им в бъдеще. Със сигурност, участието във конкурси, чийто регламент налага творчески подход, ще окаже положителен ефект върху креативността на децата. Те ще се научат да отчитат и други гледни точки, да си сътрудничат в работата по проекти, да разпознават емоции и да оказват подкрепа, когато е необходимо.

В хода на реализиране на дейностите в описаната практика имах възможността да контактувам с учениците си в среда, различаваща се от стандартните урочни занятия. Тази среда разкри нов поглед върху емоционалните компетентности и социалните умения на учащите. За мен, това е стимул да продължа напред и да търся нови пътища за собственото си и за тяхното личностно развитие.

 

д-р Стефан Петров, учител по природни науки в 199 ОУ „Св. Ап. Йоан Богослов“, гр. София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин