Изграждане на успешен екип и стратегия за повишаване на грамотността и подобряване на социализацията

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/06/2019 - 09:30
Практиката е споделена от Екатерина Делинова, директор на ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

 

ОУ „Пенчо Славейков" се намира в центъра на сегрегиран квартал в град Пловдив. През 2018/19г., училището посещават около 950 ученици.

В качеството си на директор, съблюдавам изпълнението на План към Стратегия за насърчаване на грамотността, на Стратегия за образователна интеграция на ученици от уязвими групи, на Стратегия за развитие на училището.

Един от основните проблеми е незнанието на български език от нашите деца и ученици. Още в подготвителните групи започваме активна работа с тях. Всеки ден децата биват извеждани на детските площадки. Предимно в игри и игрови ситуации свикват с училищната среда. От колегите се прилага система, чрез която по забавен начин, с нагледни средства, рисуване, работни листове, групова работа и ролеви игри, нашите деца опознават езика, започват да добиват навици, тъй като вече разбират учителя си.

Снимка: ОУ "Пенчо Славейков", гр. Пловдив

Насърчавам посещения на децата в различни музеи и галерии - природонаучния музей, зоологическата градина и др. Подкрепям всички тържества, които подготвят колегите, с които се честват дати от националния календар. Те са мотивирани дотолкова, че създадоха мюзикъл „Житената питка". Участват и в Патронния празник, и в Ден на таланта. В „Седмицата на четенето“ им гостуваха ученици от начален етап, с драматизация на приказката „Работна мецана", съчетавайки играта с четене от мултимедия. Децата рисуваха на работен лист любимата Мецана. Получи се предразположение на 6 годишните към учението и училището, защото превърнахме в традиция по-големите да гостуват на най-малките по различни поводи. Успехът е налице. Децата постъпват по-малко стресирани в първи клас, по-мотивирани да учат, по-уверени и с навици, които са полезни.

Учениците в първи клас също са мотивирани да участват в драматизации –„Дядо и ряпа“, „Червената шапчица“ и др. С драматизацията на „Дядо и ряпа“ спечелихме поощрителна награда на Конкурс за детска драматизация, организиран от Община Пловдив, РУО и НБ "Иван Вазов". Драматизацията на приказки оказва благотворно влияние не само върху интереса на учениците към произведението, но има благотворен ефект в приобщаването, намаляването на агресивните прояви, в подобряването на посещаемостта, и др.

Във вторите класове се изучаваше приказка за Хитър Петър. В някои от тях учениците бяха подготвили драматизацията. Но съществена част тук е, че се запознаха с български носии, с типични за бита предмети, с аксесоари към народните облекла-торбичка, капа. Освен ограмотяване, присъства елемент на гражданско, здравно и интеркултурно възпитание.

От втори до пети клас, екип от колеги поставиха спектакъла „Морска приказка“, който бе реализиран, за да отбележим Европейския ден на морето. Двадесет и шест ученици пяха, танцуваха, рецитираха и едновременно с това някои от тях рисуваха. Освен екипност, приятелска среда, приемственост между по-големите и по-малки, се наблюдаваше развитие в речевите способности, интерес към учебния процес и намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини.

Учениците участваха в Конкурс „Театър - игра, живот“ с този спектакъл. Насърчихме интеграционните процеси и социализацията на нашите възпитаници. Успехът е в приобщаването на цялата училищна общност. Три години поред участвахме в проект „Народните будители и аз“. Бяхме наградени с трето място на градско ниво миналата година, а през месец март 2019 г., есето за Левски на наш ученик получи второ място в индивидуалната надпревара. Изключителен успех, който мотивира колегите още повече.

 

Снимка: ОУ "Пенчо Славейков", гр. Пловдив

Благодарение на тези успехи и виждайки колко много ученици имат нужда от подкрепа, заради проблеми от различно естество, събрах колектива и решихме да основем школи, свързани с различните дисциплини, изучавани в училище, и да удовлетворим интересите на учениците в предпочитани от тях области. В тези 16 школи основната ни цел е да надграждаме обучението по български език по един привлекателен и занимателен начин. Решихме, че ще има ядро от можещи и знаещи ученици във всяка школа, които да привлекат и мотивират ученици с проблеми в поведението или често отсъстващи, и да се грижат за тях. Ежемесечно се организират състезания за четене, проверка на грамотността в различните възрасти и подготовката на седми клас за външното оценяване. В състезания като „Аз съм грамотен“, „Литературен ребус“, „Стани богат със знания“ и други, учениците показват знания не само от изучения материал по Български език и литература, но и от любими автори и жанрове. Състезанията са с ясен регламент. Винаги присъства жури, което оценява работите и участието на състезателите. Често съм председател на журито, в качеството ми на учител по БЕЛ. Стремя се да осигуря книги, помагала и пособия за награди на учениците. Стимулиране и поощряване са инструменти, които са работещи. Екипите за ключови компетентности си взаимодействат и се получава ефективна взаимопомощ и споделяне на добър опит.

В групите ЦДО се подготвят рецитали за бележити дати. Набляга се на патриотичното възпитание. Реализират се участия в различни чествания в училище и в конкурси на градско ниво. Учениците  получават награди и с още по-голям ентусиазъм желаят да участват в такива формати. Организирани са посещения на град Калофер, Карлово, Сопот, Трявна, Панагюрище, Копривщица и други родни места на видни личности, свързани с историята и литературата.

Ограмотяваме родителите по Проект „Нов шанс за успех“. Те са на различни възрасти. Стимулираме ги да учат, но и да си помагат взаимно със своите деца и внуци в усвояването на книжовния български език.

В управлението на образователния процес изисквам да се планира по един открит урок на срок във всеки ЕКК, за да насърчавам споделяне на добри практики между колегите. Вече споделяме опит и с учители от Пловдив и областта.

Винаги получавам обратна връзка от колегите за напредъка на учениците. Извършвам мониторинг, след който давам препоръки, участвам в техните изяви, най-малко като зрител, осигурявам логистиката, материалната подкрепа. Най-вече стимулирам и мотивирам нашите учители, заедно с екипа ми. Усвояването на книжовния български език е наш основен приоритет, освен обхвата, задържането и образователната, и възпитателна работа с учениците.

Друго направление, в което изключително много влагам сили, е осигуряване на подходяща образователна среда в училище. В училището инициирахме целогодишна благотворителна акция за даряване на книги за читалнята от учители, ученици, родители, и др.

Опитът си като мениджър на институция съм споделила на различни форуми. Повечето от състезанията, за които споделих, са отразени в местни медии и на сайта на училището. Успехът е следствие на добро планиране, много труд и добра организация. Този процес не е хаотичен, има двигател. Без концепцията за стратегическо развитие на училищната общност, без визия за това как да се случи, нямаше да постигнем напредък.

Екатерина Делинова, директор на ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин