Снимки от Конференция "Приобщаващи образователни практики" 2019, гр. Пловдив