Приобщеният родител – ключ към успеха на приобщаващото училище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/06/2019 - 09:15

 

Снимки: НУ "Цани Гинчев", Лясковец 

Clipart-Library

 

Практиката е пример за дейности, които успешно приобщават родителите към училищния живот и ги привличат като партньори на училището и участници във взимането на решения. Диана Петкова-Велчева, директор и Иван Пейчев, заместник-директор по учебната дейност в НУ „Цани Гинчев”, град Лясковец споделиха своя опит на Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ 2019. Практиката се прилага в начален етап, но е приложима и при по-големи ученици. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2019.

 

Начално училище „Цани Гинчев“ се намира в град Лясковец. Той е общински център с 10 000 души население. Разположен е в централна България, в област Велико Търново. В училището се обучават 102 ученици на възраст от 7 до 11 години. От тях 11 са със специални образователни потребности. Педагогическите специалисти, работещи в училище са 20, от които – директор, заместник-директор по учебната дейност, психолог, логопед, ресурсен учител, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ и 14 учители. Административният и помощният персонал са трима души.

Училището организира национални събития в сферата на спорта и приложните изкуства, насочени към приобщаване на цялата училищна общност – родители, деца, училищни екипи. На местно ниво училището организира събития, свързани с историческото и културното наследство на родния край. Училището е зона, свободна от насилие.

Училището взаимодейства активно с родители по няколко основни направления:

  • Спортни празници;
  • Училищни викторини;
  • Срещи на клуб „Приобщеният родител“, които са насочени към повишаване на родителския капацитет и заздравяване на връзката „семейство-училище“.

Приобщеният родител е този, който активно участва в живота на детето си, както в училище, така и извън него. Важно е родителите да съдействат и да са активно включени в целия образователно-възпитателен процес. За да се случи това, НУ “Цани Гинчев”, гр. Лясковец организира няколко форми на общуване с родителите, а именно:

Създаване на клуб „Приобщеният родител”

Мисията му е да подпомага процеса на взаимодействие между училище и родители. Срещите са през цялата учебна година и са посветени на конкретни теми, свързани с актуални проблеми на училищното образование, местните обичаи и животът на децата в училище и извън него. Те се провеждат извън класните стаи, често и извън училище във формат “групова работа”.

Срещите се водят от подкрепящия екип в училище (психолог, логопед, ресурсен учител). Те предлагат един различен поглед върху традиционните родителски срещи, които се провеждат в класните стаи, където, доста често, родителите се чувстват като ученици.

Спортни празници с родители

  • Състезанието „Минало, настояще и бъдеще”

Миналото символизират бивши ученици на училището, сега-родители на учениците, настоящето – нашите ученици, а бъдещето – първокласниците, които за пръв път ще пристъпят прага на началното училище. Децата, техните родители и учители се състезават в различни спортни дисциплини.

  • Състезанието „Мама, татко, аз и приятели”

Включва игри по спортно ориентиране и занимания, насочени към подобряване на груповата динамика.

Викторини

С различни викторини родители и техните деца – наши ученици, мерят познанията за историята на училището и неговия патрон – видният просветител Цани Гинчев. Забавното състезание преминава в три кръга: минало и настояще на  НУ „Цани Гинчев”, живот и дейност на Цани Гинчев и забавни въпроси – смехорания.

Какво ни вдъхнови да направим всичко това?

Това, което ни вдъхнови да измислим различните форми на взаимодействие с родителите, бе желанието да им предложим да са активни участници в живота на децата си, защото усещахме, че децата имат нужда да прекарват повече време с родителите си.

Втората причина е, че с годините сме се убедили, че само заедно (училищен екип и семейство) можем да постигнем добри образователни резултати и да повишим благоденствието на децата в училище и извън него.

Каква подкрепа получихме?

Ние получихме пълната подкрепа от страна на целия наш училищен екип и продължаваме да я получаваме при реализирането на всяко едно събитие.

Как реагираха другите?

Училищният екип се почувства значим за родителите и получи увереност, че има подкрепа от тяхна страна. Бе удовлетворен от това, че те оценяват това, което се прави за децата им. Децата и родителите бяха щастливи от факта, че прекарват още време заедно.

Напоследък медиите ни „заливат” с информация как има конфликти между ученици, учители, родители. Тревожен феномен е, че агресията и насилието в училище продължават да растат. Успешното взаимодействие с родителите е ключ към подобряване на образователните резултати, преодоляване на проблемното поведение и подобряване благоденствието на децата в училище.

За себе си и за учениците си научихме, е че ЗАЕДНО сме огромна сила и можем да променим нагласите и да покажем, че само ЗАЕДНО можем да постигнем чудеса.

Диана Петкова-Велчева – директор на НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец

Иван Пейчев – заместник-директор по учебната дейност в НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин