Връзка въпрос-отговор. Техники в помощ на преподаването

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/09/2018 - 08:45

Какво представлява?

Тази стратегия позволява на учениците да упражняват задаването на въпроси към текста като съставят буквални и въпроси, изискващи интерпретация, за да им се отговори. Учениците се научават да намират различни типове информация в текста, с която да подкрепят предположенията си, но и да разчитат на собствената си интерпретация, когато четат един текст внимателно.

Кога се прилага?

По време на четене.

Защо е полезна?

Стратегията връзка между въпрос и отговор подпомага развитието на метакогнитивните умения. Тя помага на учениците да идентифицират, формулират и отговорят на въпроси, които са буквални („в текста“) и такива, които изискват интерпретация („в главата ми“) Тя използва понятия, които са достъпни за учениците и позволява на учителите и учениците да участват в смислен разговор по текста, да задават въпроси по него и да направят препратки към реалния живот.

Насоки за прилагането й

Направете демонстрация, въведете учениците постепенно, като им осигурите необходимата подкрепа и едва тогава ги оставете да прилагат стратегията самостоятелно.

Изберете текст. Изберете част от текста.

 1. Прочетете текста на глас, докато учениците ви следят текста, като ви слушат. След това учениците прочитат текста по двойки.
 2. Помолете учениците да напишат въпроси по текста в полетата отстрани или на лепящи се листчета.
 3. Залепете въпросите на учениците, така че да се виждат от всички.
 4. Определете отговорите на кои въпроси са „направо там“ и на кои изискват „да помислиш и да потърсиш“.
  • Въпросите от типа “Направо там” са буквални и реферерират към материал от текста, който лесно може да бъде намерен, и изискват бърз преглед на текста, за да бъдат отговорени.   
  • Въпросите от типа “Помисли и потърси” също могат да бъдат отговорени чрез опиране на текста, но изискват повече от учениците. Те трябва да се върнат към текста, да го препрочетат и тогава да обяснят какво се казва в него.
 5. Определете кои въпроси са дедуктивни (интерпретативни) или “в главата ми”.
  • Отговорите на тези въпроси не се съдържат експлицитно в текста, но учениците трябва да помислят какво е казал авторът в текста, като се опират на своите собствени доводи.  
  • Въпросите от типа “авторът & аз” и “самостоятелно” изискват от учениците да разчитат само на своята интерпретация, предишен опит и разбирането си за гледната точка на автора.  
 6. Изберете няколко въпроса от списъка с въпроси, подготвени от учениците. Уверете се, че въпросите, които ще изберете съдържат буквални, аналитични и интерпретативни въпроси.

 

Техниката беше представена по време на Уъркшоп за учители на тема „Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“ с обучители от САЩ – Колин Гасамис и Джейкъб Хакет, който се проведе на 23 и 30.06.2018 г.

 

Джейкъб Хакет - преподавател в Университета в Атланта, щата Джорджия

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин