Техника "Стена с графити". Техники в помощ на преподаването

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/10/2018 - 15:00

Какво представлява?

Тази стратегия предоставя възможност на учениците да се запознаят с кратки параграфи от текста, преди да се запознаят с него в цялост. Учениците четат отделни параграфи извън контекста на целия текст и коментират как по текста, така и по коментарите на съучениците си. В края на дейността учениците обсъждат реакциите си по текста и предположенията, които са си направили за него.

 

Кога се прилага?
Преди и по време на четене
 

Защо тази дейност е полезна?

Тази стратегия е полезна, за да накарате учениците да разсъждават относно темата на един текст, сюжета или твърденията, докато базират мнението си на текста. Учениците активират предишните си знания и опит за текстове и типове текстове и правят аргументирани предположения относно различни литературни елементи и съдържание. Например, в час по български и литература могат да имат за задача да коментират фигуративните изрази, които намират в параграфите. В час по история могат да имат за задача да предположат какви са политическите пристрастия на автора на текста. Тази дейност подпомага учениците при изучаването на целия текст. След като учениците започнат да четат целия текст, те намират в него познати думи и изрази, които преди това са прочели в откъсите.

 

Насоки за изпълнение

  1. Изберете текст.
  2. Принтирайте текста и го нарежете на части. Разделете текста на толкова части, колкото е броят на учениците. Залепете всяка част от текста на отделен по-голям лист; залепете по-големия лист върху чина на ученика. Дайте на ученика лист с насоки „Как да създам графити по текст“.
  3. Дайте задача на учениците всеки да прочете и да коментира текста на своя чин. В самото начало обяснете целта на урока – така учениците ще могат да пишат по-фокусирано. Припомнете им, че от тях се очаква да коментират директно по текста, който е пред тях (т.е., не "Мисля, че това е тъжно," а, "Мисля, че това е тъжно, защото авторът използва думи като „отчаяние и хаос“, за да опише родната й земя“).
  4. Дайте сигнал на учениците да си сменят местата и да седнат на друг чин. Дайте им достатъчно време да прочетат и да коментират новия откъс, който имат пред себе си. Повторете стъпка 3. Можете да използвате музика по време на смяната на местата.
  5. Припомнете на  учениците да отговарят и на коментарите на съучениците си, които са писали по текста преди тях (по желание учениците могат да напишат и имената си). Създаването на такива нишки от коментари улеснява преминаването към дискусия по-късно. Изберете по колко части от текста ще коментира всеки ученик в зависимост от целта на урока и броя на учениците.
  6. Помолете учениците да се върнат по местата си и да прочетат какво останалите ученици са написали по техните първоначални текстове.
  7. Направили ли са учениците предположения за текста (тема, герои, сюжет, цел, др.), Помолете ги да напишат своите предположения и да цитират онази част от текста, на която се основава тяхното предположение. Направете дискусия в клас и обсъдете най-честите предположения. Отбележете най-съществените резултати от тази дискусия.
  8. След като прочетат целия текст, помолете учениците да потвърдят или да отхвърлят своите предположения и коментари. Потвържденията и отхвърлянията трябва задължително да са подкрепени с цитати от текста.

 

 

Техниката беше представена по време на Уъркшоп за учители на тема „Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“ с обучители от САЩ – Колин Гасамис и Джейкъб Хакет, който се проведе на 23 и 30.06.2018 г.

Джейкъб Хакет - преподавател в Университета в Атланта, щата Джорджия

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин