Изграждане на общност в класната стая чрез създаване на ясни и споделени очаквания за поведение

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
01/03/2019 - 09:00

 

Ако планирате управлението на класната стая, като значима част от работата Ви, значи осъзнавате колко е важно учителят да работи за изграждане на позитивна атмосфера и поведение, в която всички ученици могат да се учат и участват. Въвеждането на ясни правила и очаквания за поведение в класната стая намалява случаите на прекъсване на учебния процес с повече от 28%. (Classroom Management That Works: Research-Based Strategies for Every Teacher, ASCD 2003, Marzano, Marzano and Pickering)

Несъмнено това, което наричаме дисциплина, е важна предпоставка, за да може учителят да отделя най-много време в час за реална работа над учебния материал. В този смисъл, дисциплината се разглежда като процес, в който се учим как да общуваме пълноценно, да решаваме проблемни ситуации и да правим отговорно избори. Тези умения са важни и за живота отвъд училище.

Във все повече класни стаи има разписани и визуално представени правила, често формулирани с участието на самите ученици. Те могат да се отнасят към организацията, както на пространството, така и на процесите в училище. За разлика от правилата, очакванията описват какво поведение е нужно и се очаква от учениците в класната стая, за да бъде тя ползотворна среда, в която децата учат и академично, и социално.

Характеристики на ефективните и ясни очаквания за приемливо и желано поведение в класната стая

Основната характеристика на очакванията е, че те се отнасят към конкретно поведение, което искаме да виждаме в клас, като това желано поведение е ясно дефинирано. Ясните очаквания, въведени като рутина, водят до устойчива промяна и повишават отговорността у учениците. Може да мислим за тези дефиниции като за посочените изисквания по всеки предмет, спрямо които се измерва напредъка на учениците. В този смисъл, очакванията трябва да са формулирани отговаряйки на следните основни характеристики:

 • описват обективно желано поведение, което може да бъде наблюдавано;
 • всички ги разбират (и ученици, и възрастни – учители и родители);
 • формулирани с позитивни твърдения;
 • кратки;
 • ограничени до 3-5 на брой;
 • ясно и видимо представени;
 • нагледно преподадени/представени от учителя;
 • често се „изиграват“/ моделират;
 • често се припомнят – по време на един ден или всяка седмица;
 • подлежат на промяна;
 • лесно се проследява кога са спазени и кога са нарушени.

За да дефинирате обективно желаното поведение, може да използвате следните насочващи въпроси:

Как изглежда желаното поведение – какво се чува или наблюдава? Какви движения се очакват? Какви глаголи описват най-ясно какво се случва когато ученикът има желаното поведение? Колко време и кога се очаква това поведение? Кога и как започва и завършва?

Като се фокусираме върху описание на позитивното поведение, вместо това, което не искаме да има в класната стая, помагаме на учениците да разберат какво очакваме от тях. 

Пример:

Проблемно поведение: Ученикът не внимава в клас когато учителят преподава нов материал.

Обективно оперативно определение на поведението: Ученикът разговаря със съученици или разглежда различни предмети или се отпуска върху чина.

Желано поведение: Ученикът да внимава в клас когато учителят преподава нов материал.

Очакване: Ученикът стои седнал на стола без да говори докато учителят преподава, прави очен контакт и отговаря, когато учителят задава въпрос и му/ѝ дава думата.

 

Да преподадем на децата очакванията си, относно поведението им е продължаващ процес за всички ученици

След като дефинираме очакваното поведение, е важно да го „предадем“ на учениците, да се уверим, че е разбрано от всички, да го „моделираме“ или нагледно да покажем как изглежда то, и да поощряваме всяка негова проява. Този процес преминава през следните стадии/стъпки:

 

Преминавайки през този процес, отделяйте част от времето, с което разполагате в класната стая през учебната година не за преподаване на учебен материал, а за задаване на ясни очаквания за приемливо и желано поведение – за представяне, преподаване, демонстриране и отиграване на тези очаквания. Това време не е загубено, а намалява времето, което иначе ще е необходимо да отделяте ежедневно за „справяне с проблеми с дисциплината“.

За да бъде ефективен, следвайте свой собствен план за въвеждане на основните и най-важни за Вас очаквания за поведение във Вашата класна стая:

 • определете за кои са поведенията, които са важни за Вас и конкретния клас;
 • планирайте как ясно бихте могли да преподадете тези очаквания във Вашата класна стая;
 • помислете каква стратегия ще използвате, за да популяризирате тези очаквания сред учениците.

 

Още по темата:

Задаване на ясни очаквания за поведение в класната стая. Видео

В това видео д-р Бриджит Уолкър говори за това, как да зададем ясни очаквания за позитивно поведение в класната стая, да улесним работата си като учители и да помогнем на учениците.

 


Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин