Как да се справим с шума в класната стая

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
31/01/2019 - 09:00

Система за управление на класната стая и нивото на шум в нея

Шшшшт! Представяме Ви една техника, която ще Ви помогне да контролирате нивото на шума в класната си стая.

Тя е подходяща за ученици в началните класове. Ако бъде подходящо адаптирана, би могла да бъде използвана и с по-големи ученици.

Всички знаем колко шумно става в класната стая, когато учениците започнат да говорят едновременно. Онова, което можем да изискаме от всеки един от тях, е да обърне внимание на силата на собствения си глас, като го съобрази с моментната ситуация и подадения от учителя сигнал.

Учителят заедно с учениците определят какво е допустимото ниво на гласа на учениците за всяка дейност. Задайте ясни критерии и очаквания.

Например:

  • Когато говори учителят, всички деца слушат, никой друг не говори, освен ако не поиска разрешение с вдигане на ръка. Това е ниво 0.
  • Когато  учениците работят по двойки, си говорят тихо, за да се чуват само помежду си без да пречат на другите. Това е ниво 1.
  • Ниво 2 - Разговор в групата. Учениците говорят толкова високо, за да ги чуват събеседниците им, но не и целият клас
  • Ниво 3 - Гласът за презентиране пред всички. Чува целият клас и учителят.
  • Ниво 4 - Това е нивото на шум, допустимо когато сме на двора

Въведете правилата и обсъдете с децата какви са ползите за всеки един в класа. Всеки ще може да чува какво казва учителят, да чува партньорите си в групата, да учи по-лесно; ще е спокойно и приятно за работа; няма да се измаряме толкова бързо. И не на последно място, говорете за това колко е важно да уважаваме другите, да ги изслушваме и зачитаме правото им да се чувстват добре в споделеното пространство, в което сме всеки ден.

Необходимо е да онагледите нивата, като закачите плакат/табло на видимо място за всички в класната стая. Каним Ви да изтеглите плаката, който подготвихме за Вас НИВА НА ГЛАСА.pdf  или да си изработите Ваш. Важно е децата да го припознаят и да се обръщат към него всеки път, щом им напомните.

При обявяване на това каква дейност следва в часа, не забравяйте да напомните на учениците, какво ниво на шум е допустимо.

Техниката е широко използвана в много училища в САЩ и учителите потвърждават позитивния ѝ ефект в класната стая.

Ако този система за управление на класната стая Ви е интересна, бихме могли да изтеглите и мобилно приложениеClassdojo, BouncyBalls или др.), с което да показвате на учениците всеки път какво е нивото на шума и да ги насърчавате да се самоконтролират и да управляват собственото си поведение.

В случай, че не преработи с Вашия клас, опитайте се да осигурете преди всичко позитивна атмосфера в класната стая, като инициирате повече взаимодействия между учениците си, демонстрирате уважение и доверие, давате позитивна обратна връзка.

Успех!

Повече за това как да изградим общност в класната стая, можете да прочетете в следните статии:

Социално-емоционално учене в училище

7 идеи за сплотяване на класа

Един неразделен клас. Идеи за учители

Да започнем новата учебна година с усмивка

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин