Техника "Аквариум" (дискусия базирана на текст или мултимедиен материал). Техники в помощ на преподаването

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
03/10/2018 - 09:30

Какво представлява?

Това е стратегия за организиране на дискусии в средно големи или големи групи. Учениците се разделят във вътрешен и външен кръг. Във вътрешния кръг, или така наречения аквариум, учениците провеждат дискусия базирана на текст; учениците във външния кръг слушат дискусията и си водят записки.
 

Кога се прилага?

Преди, по време и/или след четене

 

Защо е полезна?

Това е стратегия, която поставя ученика в центъра на обучителния процес и ангажира вниманието и участието му и помага за разбирането на сложни текстове, докато едновременно с това подобрява уменията за водене на дискусия в група. Във вътрешния кръг („аквариума“) учениците се упражняват да изследват текста – неговата основна идея и структура, целта на автора, употребата на определени фрази и думи и т.н.  Наблюдаващите ученици от външния кръг пък могат да си направят изводи какво прави една групова дискусия успешна. Изследванията показват, че тази стратегия е много подходяща за увличане на ученици с разнородни възможности и за подобряване на участието им в различни контексти.

 

Насоки за изпълнение

  1. Изберете текст. Текстът може да бъде прочетен самостоятелно преди часа или по време на часа (във частта за критично четене).
  2. Дайте на учениците задача да измислят въпроси по текста преди дискусията. За да отговорят на тези въпроси, съучениците им трябва да се върнат към текста и да намерят доказателства за отговорите си в него. По време на дискусията всеки трябва да има пред себе си копие от текста, към което да реферира.
  3. Изберете 4 или 5 ученика, които да участват в дискусията. Само учениците във вътрешния кръг имат право да вземат думата. Тези ученици трябва да си задават и да отговарят на предварително подготвените по текста въпроси.
  4. Дайте задача на учениците от външния кръг да пазят тишина, да наблюдават дискусията внимателно и да си водят записки по отношение на съдържанието и процеса на водене на дискусията. Ако сте определили ученици от вътрешния и външния кръг да образуват двойка, нека ученикът от външния кръг използва Листа с насоки за проследяване на представянето на съученик. 
  5. Фасилитаторът на дискусията не участва в нея, но задава допълнителни въпроси, които да накарат учениците да се задълбочат и да дават отговори базирани на текста.
  6. Сменяйте участниците във вътрешния и външния кръг по време на дискусията. Подгответе ги още в началото, че ще бъдат правени такива смени и трябва да могат да се включат адекватно в дискусията.
  7. Завършете дискусията с рефлексия. Учениците от външния кръг могат да си послужат със записките си, за да опишат някои от силните страни на дискусията и да предложат идеи за подобряване на участието. 

 

 

Техниката беше представена по време на Уъркшоп за учители на тема „Справяне с предизвикателното поведение в класната стая“ с обучители от САЩ – Колин Гасамис и Джейкъб Хакет, който се проведе на 23 и 30.06.2018 г.

Джейкъб Хакет - преподавател в Университета в Атланта, щата Джорджия

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин