Приобщи.се в нови партньорства

ПРИОБЩИ.СЕ в нови партньорства

„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е новото ни вълнуващо приключение. Целта на проекта е да изградим 10 партньорства с училища, които да споделят нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище в портала ПРИОБЩИ.СЕ.

Започнахме проекта през февруари 2020 г., с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Какво ще постигнем заедно?

С училищата-партньори ще покажем отблизо реалните предизвикателства и успешни начини за преодоляването им в разнообразни училищни контексти. Надяваме така да привлечем като читатели дори и онези педагози, които все още са резервирани към приобщаващото образование.

Какво да очаквате?

Практически приложими и иновативни идеи за изграждане на атмосфера на учене, в която всеки участва пълноценно в училищния процес. Ще поканим 10 училища с добри практики в сферата на приобщаващото образование да подготвят по три авторски материала. Темите ще са разнообразни - създаване на позитивен микроклимат в училището, работа в екип, детска закрила, партньорство с родителите, детско участие, своевременно идентифициране и подкрепа на деца с обучителни трудности, социално-емоционално учене, диференцирано преподаване, др. Обединяващ елемент във всички практики ще бъде, че са споделено разбиране на голяма част от училищната общност.

Проектът ще завърши с Конференция за педагогически практики, отворена за участието на всички училища, които биха искали да споделят своя положителен опит в сферата на приобщаващото образование.

Защо ПРИОБЩИ.СЕ е успешен проводник на добри практики в сферата на приобщаващото образование?

ПРИОБЩИ.СЕ е единственият специализиран уеб портал, предлагащ безплатно авторско и аналитично съдържание по темата приобщаващо образование. Създаден в рамките на програма „Едно училище за всички“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ през 2014 г., той продължава да е предпочитано място за информация и вдъхновение за над 600 000 потребители. Те са най-вече педагогически специалисти, но и родители, които търсят работещи подходи за работа с децата си у дома. 72% от потребителите смятат, че съдържанието ги прави по-уверени в работата им.

Силата на общността

За да постигаме общите си цели чрез ПРИОБЩИ.СЕ имаме нужда от подкрепата на всички негови последователи. Ще разчитаме на Вашата обратна връзка за полезността на материалите, които споделяме, и предложения за теми, които искате да засегнем в публикациите си. Ще се радваме също така да споделяте с колеги онова, което намирате за полезно, както и да ни изпращате собствените си добри практики.  

 

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 10 000 евро на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

    Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Госпожа Оля Зарева от ПГТ "Н.Й.Вапцаров", гр. Сливница споделя как успява да увлече учениците в гимназиален етап в урок по химия

Госпожа Андрияна Анчева–Йорданова от НУ "Цани Гинчев", гр. Лясковец споделя за благотоврното влияние на спорта върху здравето, личностното израстване и отборния дух сред малките ученици

Госпожа Венета Каменова, начален учител, СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица разказва за пътя, който тя и учениците ѝ извървяват към четенето с разбиране и с любов

"Вълшебният дар" е проект на СУ "Николай Катранов" за Коледа. Той бе създаден с идеята да съберем отново учениците си заедно във време на изолация и създадем пространство за общо празнуване." - подарете си вдъхновение с разказа на госпожа Милена Богданова, психолог в СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

Госпожа Оля Зарева от ПГТ "Н.Й.Вапцаров", гр. Сливница споделя опит за ангажиране вниманието на учениците в гимназиален етап чрез интердисциплинарен урок и разнообразни дейности.

"Аз, Магьосникът" е проект за насърчаване на четенето и развитие на емоционалната интелигентност у деца от 9-12 - годишна възраст" - разказва госпожа Милена Богданова, психолог в СУ "Николай Катранов", гр. Свищов

Госпожа Милена Богданова, психолог в СУ "Николай Катранов", гр. Свищов, разказва за един успешен проект, довел до личностно и групово израстване на всички в училищната общност. Разберете повече за приложените игри и дейности, които улесняват комуникацията и сполятват.

Почерпете вдъхновение от вълнуващия опит на госпожа Ирена Райкова, начален учител в 137 СУ "Ангел Кънчев", гр. София при участието ѝ в POP-UP Festival - най-голямата образователна инициативата за развитие на емоционалната интелигентност.

Румяна Серафимова и Кунка Юрукова от СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Златица споделят за един проект, в които се включват всички от училището и чийто резултат е споделено и уютно училищно пространство.

Госпожа Гергана Крумова, училищен психолог в 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София, разказва за смелостта и уменията на учениците да решават конфликти по мирен начин и да си помагат

Иван Пейчев, зам.-директор, НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец представя пътя на екипа към развиването на граждански компетентности при малките ученици

Разберете повече за ползотворното сътрудничество между учители от ОУ „Васил Петлешков“, гр. Пловдив и Регионален природонаучен музей – Пловдив в представянето на бинарен урок пред 65 седмокласници

Госпожа Заприна Глушковаучител по БЕЛ, СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово, представя идеи за интерактивна работа с петокласници и седмокласници в реална и виртуална среда.

Своите добри практики за ползотворно партньорство с родителите споделят учители от ДГ 44 „В.Терешкова“, гр. Варна

Потопете се в магията на ученето чрез вдъхновение и активно участие, разказва госпожа Мария Петрова от ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив

"Преговор на изученото от миналата година?! Каква досада! Не обаче и когато изтеглиш от червената шапка билетче със заглавие, което да запазиш в тайна." - прочетете целия текст на г-жа Марта Радева от I ОУ „Христо Смирненски“, гр. Провадия

Разберете повече за разнообразните дейности за мултисензорно учене на Малинка Кунчева, ресурсен учител, НУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Враца"

Разберете повече за замисъла и ресурсите в групата "Играта като учене - ученето като игра" от нейния създател госпожа Ценка Кучева от 12 СУ „Цар Иван Асен Втори“, гр. София

"Фокусът на нашата иновация е и върху възрастните, а не само върху децата, защото те ще ни копират, така или иначе." - разберете повече за опита на ЧОУ „Мария Монтесори“, гр. Добрич, споделен от г-жа Петя Петрова

Госпожа Десислава Кръстева от СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Пловдив споделя своя опит с диференцираното преподаване и сполотяването на класа си