Новото начало – приобщаване към училище, към ученето и новите приятели

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/11/2020 - 10:15
Представяме Ви споделена добра практика по проект "Приобщи.се в нови партньорства". Практиката беше представена и по време на Националната конференция Приобщаващи образователни практики 2020.

 

Да започнеш нов етап от развитието си  е голямо събитие. Още по-значимо става, когато с новото начало трябва да намериш начин да се приобщиш – към новото училище, към ученето и новите приятели.

Ние, учениците от 1б клас, започвайки предизвикателството УЧИЛИЩЕ попаднахме като всички първокласници, в нова среда. Как по-лесно да се приобщим? Как да приобщим и другите към нашите инициативи? Как да ... Госпожата ни предложи нещо лесно и интересно за нас.

Първо ние се приобщихме – в клас, като екип, като приятели. Дори Живко, който дойде месец декември, и изобщо не искаше да стои и за минута на едно място, го приехме като един от нас. В началото се опознавахме. Идвахме от различни детски градини и имахме различни навици. А бяхме вече в един клас. Започнахме работа по принципите на диференцираното преподаване. Групата на по-бързо справящите в една сфера имаше допълнителни задачи. Учениците с нормален темп на работа работеха с основния текст, но им задаваха въпроси, които да подпомагат разбирането на  текста. При първокласници, които имах нужда от повече време, за да усвоят материала, се работеше с насоки, опора, речник с лексика, карти-жокери, символи-изображения. Случваше се да имат и МИНИ УРОК – повторно обяснение и осмисляне на новата информация. Много ни хресваше да има ЕКСПЕРТ НА ДЕНЯ, който предварително проверява изпълнението  на поставените задачи и оказва помощ при коригирането на работата.

Снимка: Десислава Кръстева

После дойде обучението в електронна среда. Към нас приобщихме и нашите родители. Те бяха част от нашия екип. Включвахме ги в уроците, да  си припомнят какво е да си ученик. В един от часовете дори ние станахме учители. Госпожата помоли родителите да си сложат слушалки, за да не чуят инструкциите. Тя ги даде на нас. Ние след това споделихме на нашите родители какво да изпълнят, като сериозно следяхме за качествотото на изпълнението им. Станахме много критични при даването на оценката. Беше забавно да учим заедно с родителите си.

Приобщихме съм класа и ученето нашите нови прятели от 3б клас на СУ „Д. Матевски“. Поканихме ги в седмицата преди Великден в нашата класна стая. Дадохме им достъп до нея и те дойдоха. Разказахме им за училището. Те също споделиха кой е техният патрон. После им обяснихме за християнските символи на Великден, защото ние изучаваме извънкласна дейност Религия-Православие и знаем за символиката на празника. Накрая се състезавахме с Kahoot също на тема Великден. Обещахме си след пандемията да си разменим гостуване в училищата, за да се запознаем лично. Харесат ни такива часове. Разказахме да другите ученици от училището и те също започнаха да си правят такива срещи. Четвъртокласниците се събраха виртуално, за да боядисат великденските яйца.

Снимка: Десислава Кръстева

Не забравихме и 24-ти май. Приобщихме към нашето честване Читалище „Възраждане Старинен Пловдив“. То ни покани да се включим в „Маратон на четенето“. Инициативата предвиждаше да направим запис на прочетено произведение, посветено на празника. Записите изпратихме в читалището, а най-добрите бяха публикувани на фейсбук страницата му. Това бе гордост за родителите и за класа. Показахме, че можем да четем пред публика и да споделим прочетеното. С поздрав за 1-ви юни отново се включихме в споделянето на прочетени текстове. Отново Читалище „Възраждане Старинен Пловдив“ ни одобри и пусна, за да споделим с повече хора прочетени текстове. Увлякохме и други ученици да се включат.

Имаме и други споделени инициативи. Всички те ни помогнаха да се научим че:

- можем да работим в екип

- изградихме позитивен микроклимат

- партнираме си с родителите и те са наши приятели

- приобщихме учениците от нашето училище към инициативите ни

- приобщихме ученици от други училища към наши дейности

- диференцираното преподаване ни помага

- дистанционното обучение ни приобщи към общността на класа

  Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Десислава Кръстева, старши учител, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“,  гр. Пловдив

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин